Filin Terbiyesi

Filin Terbiyesi Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda, Keşmir’de adaleti ve insafıyla meşhur bir padişah varmış. Bu padişah fil yetiştirmeye çok ilgi duyarmış, onun fillerinin sayısı dört yüze ulaşıyormuş, çok sayıda

More

Bilgi ve Ödül

Bilgi ve Ödül Bir varmış bir yokmuş. Bir gün yaşlı bir kadın sora sora bilge Bozorgmihr’in yanına gelmiş ve orada bulunan topluluğun huzurunda bir meseleyi sormuş. Bozorgmihr biraz düşünmüş ve şöyle söylemiş:

More

Edepli Kabadayı

Edepli Kabadayı Bir varmış bir yokmuş. Bir yaz günü, şehir sakinlerinin yaylağı olan bir dağ köyünde dağ kabadayılarından birisine “gül saçma” merasimi düzenlemişler; bütün meşhur kimseleri, pehlivanları, yetenekli kişileri ve babayiğitleri davet

More

Oruçlu Kedi

Oruçlu Kedi Bir varmış bir yokmuş. Bir dağın yamacında bir grup vahşi kuş yaşıyormuş. Bir karga da bir ağacın üzerine yuva yapmış; bir saray kekliğinin de o civarda evi varmış ve bu

More

Said Nefisi: Baba Evi

Said Nefisi: Baba Evi Bundan yaklaşık iki asır önce Herat’ta eski İran soylularından yaşlı bir adam yaşamaktaydı. Nasrullah yetmiş dört yaşındaydı. Aslen Dihhâregânlıydı fakat dünyanın halleri onu Herat’a sürüklemişti. O, o şehirde

More
1 3 4 5