Boşboğaz Maymun

Boşboğaz Maymun Çok eski zamanlarda bir grup tacir bir ülkeden bir başka ülkeye yolculuk yapıyordu. Bir deve kafilesi çok miktarda ticaret malı taşıyordu. Yüz fersah alanı olan bir çölde ilk gece bir

More

Musa İle Çoban

Musa İle Çoban Çok eski zamanlarda, bir gün Hazreti Musa bir yoldan geçiyormuş. Yolun kenarında yanık bir ses duymuş. Sesin geldiği tarafa gittiğinde tepenin ardında rabbine dua eden temiz kalpli bir çoban

More

Güzel ve Çirkin

Güzel ve Çirkin Evvel zaman içinde eski zaman padişahlarından birinin ava çok ilgisi vardı ve her birkaç günde bir maiyetinden birkaç kişi ile beraber ava gidiyordu. Bir gün padişah ve beraberindekiler avlanmak

More

Karınca İle Eşek Arısı

Karınca İle Eşek Arısı Çok eski zamanlarda birkaç karıncanın harabe bir evde yuvaları vardı ve yıllarca orada yaşıyorlardı. Bir gün birkaç kırmızı eşek arısı da oraya vardılar ve duvarın yarığında yuva yaptılar;

More

Beyaz Kedi

Beyaz Kedi Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda bir hakimin hizmetinde cellatlık yapan bir adam varmış. Ne zaman bir suçluyu kırbaçla cezalandıracak olsalar onu çağırırlarmış. Bu celladın tatlı canı gibi sevdiği

More

Zeki Çocuk

Zeki Çocuk Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda işleri çerçilik yapmak olan yani bir köyden mal satın alıp satmak için bir başka köye götüren üç kişi, çölde yol kesenlere yakalanmışlar ve

More

Devenin Büyüklüğü

Devenin Büyüklüğü   Bir varmış bir yokmuş. Günün birinde bir tilki bir köyden kaçmış ve başka köylere gitmek istiyormuş. Çölde kendisi de aynı yoldan giden bir kurdu görmüş. Birbirlerine yaklaşmışlar, selamlaşıp yoldaş

More

Oruçlu Kedi

Oruçlu Kedi Bir varmış bir yokmuş. Bir dağın yamacında bir grup vahşi kuş yaşıyormuş. Bir karga da bir ağacın üzerine yuva yapmış; bir saray kekliğinin de o civarda evi varmış ve bu

More