Türkiye’de 6 Haziran Günü

Türkiye’de 6 Haziran Günü / Mahmut Karaman Türkiye’de durum, 6 Haziran (dün) günü kritik bir hal aldığı görülüyor… kısaca pandemi sonrası beklenen bir takım sokak hareketlerinin prova çalışmalarının başladığı görülmektedir. HDP’nin Edirne’den

More

June 6 in the World / Mahmut Karaman

Towards the end of the pandemic process, street actions started in various parts of the world. George Floyd protests, “Occupy” (Occupy) actions or “Civil Disobedience” actions in the USA have gained power

More

Dünya’da 6 Haziran Günü

Pandemi sürecinin sonlarına doğru dünyanın çeşitli yerlerinde sokak eylemleri başladı. ABD’deki George Floyd protestoları, ‘’Occupy’’ (İşgal) eylemleri veya ‘’Sivil İtaatsizlik’’ eylemlerinin dünya genelinde güç kazanmasına yol açtı. Sosyal medya bu protestolarla ilgili

More