/

Bireyin Kendi Devletini Kendi Kurma Hakkı

İnsanın; yaşam tecrübesini, karşılaştığı sorunları, geliştirdiği yöntemleri ve içselleştirdiği bilgiyi, mağara duvarlarına resimle aktardığı dönemden günümüze elli bin yıl geçti. Resmin somut gücünün, entelektüel birikimin taşınmasında sınırlı kaldığı ortaya çıktığında; soyut düşünce

More
/

Cumhuriyetin post-seküler zamana evrimi

Cumhuriyetin, miladi takvimi kabulünden itibaren 88 yıl geçmiş. Bu tercihin arkasında hiç kuşkusuz seküler hayat biçimini, batılılaşmayı tercih edişimiz yatmaktadır. İdeoloji ve zaman arasındaki ilişki, yaratılış ve zaman arasındaki ilişkinin bir benzeridir.

More
/

İktidarı sorgulamanın Sufi’cesi’

İslam düşünce tarihinde Fıkıh ve Tasavvuf çekişmesi, her iki tarafın fanatikleri arasında gerginlikler bir tarafa bırakıldığında, karşılıklı etkileşimlere ve İslam düşünce geleneğinin zenginleşmesine neden olmuştur. Tartışmanın alanı çok zengin, heyecanlı ve verimli

More
//

Tek Tanrı İnancı ve Evrim

  Tarım toplumunda, din adamı olmak; sınıf atlamanın, dokunulmazlığı elde etmenin bir yoluydu. Ortaçağ Avrupası, din adamının toplumda elde ettiği statünün en tipik örnekleriyle doludur. Skolastik düşünceyi… Cennet arsalarının para karşılığında parsellendiği

More
1 44 45 46