Sistem ve Kozmoloji

Sistem ve Kozmoloji Genel Bir Bakış: Bugün kozmoloji, sistem sayesinde insanları aptallaştırmanın sürüye dahil etmenin en önemli aparatlarından biridir. Oysa kozmoloji (ve kozmogoni) insanlık tarihi boyunca düşüncenin merkezi alanını her zaman zapt

More

İki Büyük İstila

İki Büyük İstila İslâm Coğrafyası iki büyük istila ile karşı karşıya: 1- Müslüman Moğol Devletleri İstilası, 2- Gavur (yabancı) Moğol Devletleri İstilası. Bu istilalar sadece katliamları değil, sakat kalmaları, tecavüzleri, şehirlerin yıkımlarını,

More

İsrail Hakkında Büyük Yalanlar

İsrail Hakkında Büyük Yalanlar YAZAN: SERVET KIZILAY Siyonist terör devleti söz konusu olunca her alanda büyük yalanların ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Bu yalanların en büyük lojistikçisi “Müslüman” devletler. Bunlar bir taraftan halkın

More

Müslüman Dünyanın Gelişmişlik / İlkellik Ölçütü

Müslüman Dünyanın Gelişmişlik / İlkellik Ölçütü ‘Aydınlanma’dan miras kalan “İlerleme” “Gelişmişlik” uzun süre kendini mutlak bir gerçek olarak kabul ettirmişti: Şayet Gelişmişlik varsa karşısında “az gelişmiş-lik” , “ilkel-lik, barbar-lık, vahşi-lik” durmalıydı. “İlerleme”

More

Eşitlik, Şiddet ve Kadın

Eşitlik, Şiddet ve Kadın Başlıklardan her biri, büyük bir felsefi meseleyi işaret ediyor. Yine de genel değinilerle bir resim elde edebiliriz. Öncelikle bu konuda devasa literatür olduğunu ve giderek artan çalışmalarla ilerlediğini

More

Afrika’da Kadın ve Şiddet Meselesi 

Afrika’da Kadın ve Şiddet Meselesi  C.Delacampagne “20. Yüzyıl Felsefe Tarihi” kitabının daha başında 20. Yüzyılı; insanlığın şiddeti en rasyonel ve ( bilimsel) sistematik şekilde ürettiği vahşet “ötesi” bir çağ olarak niteler.  Gerçekten

More

Türkiye bir Latin-Amerika Ülkesi Değildir

Türkiye arada kalmışlığı ile hep bir karşılaştırma konusu olmuştur. Eksen tartışmaları, bu karşılaştırmanın en belirgin tarafını oluşturur. Oysa post-modern bir çağda benzerlikler önemsiz ve değersizdir. Benzerliklerden daha çok farklılıklara odaklanmamız gerektiği söylenir.

More