Funda’yı görene, Funda’yı tanıyana kadar…

Funda’yı görene, Funda’yı tanıyana kadar aşk nedir, sevgi, nedir bilmiyormuş. Merak da etmiyormuş. İşin doğrusu inanmıyormuş da. Ama ne zamanki Funda’yı görmüş, kokusunu hissedecek kadar sokulmuş, gözlerinin rengini seçmiş, kulaklarında sesi çınlamış,

More

Türkiye’de darbeler ve ABD etkisi

Cumhuriyet’in yakın siyasi tarihi darbeler tarihi olarak görülebilir.  27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980’de fiili olarak ordu devlet yönetimine el koydu, 12 Mart 1971 ve 28 Şubat 1997’de ise dönemin hükümetleri asker

More
/

Cumhuriyetin post-seküler zamana evrimi

Cumhuriyetin, miladi takvimi kabulünden itibaren 88 yıl geçmiş. Bu tercihin arkasında hiç kuşkusuz seküler hayat biçimini, batılılaşmayı tercih edişimiz yatmaktadır. İdeoloji ve zaman arasındaki ilişki, yaratılış ve zaman arasındaki ilişkinin bir benzeridir.

More