Seçim psikolojisi: İnsanlar neden oy kullanıyor … veya oy vermiyor?

13 mins read
1
138711414 Image credit: Hill Street Studios / Getty Images.

Seçim psikolojisi: İnsanlar neden oy kullanıyor … veya oy vermiyor?

Seçim psikolojisi: İnsanlar neden oy kullanıyor ... veya oy vermiyor? 1

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre oy kullanma hakkına sahip olan ABD vatandaşlarının neredeyse yarısı, oylarını kullanmak için sandık merkezlerine gidip oy kullanmıyorlar.  Araştırmacılar yapılan anketlerle ortaya çıkan bu ilgisizliğinin arkasındaki psikolojik nedenleri açıklamaya çalışıyorlar.

İşte yapılan çalışmanın özeti

Bu yılın başlarında, ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Knight Foundation, “100 Milyon Projesi ” aracılığıyla topladıkları verileri açıkladı. Bu, ABD’li birçok kişinin neden oy vermemeyi tercih ettiğinin kökenine inmeyi amaçlayan geniş bir anket çalışması.

Knight Vakfı, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde, uygun seçmenlerin yaklaşık% 43’ünün oy kullanmadığını belirtiyor.

Bunun nedenini bulmak için, 100 Milyon Projesi, “ulusal olarak ve 10 farklı eyalette 12.000 kronik oy kullanmayan kişi” ile “ulusal seçimlere sürekli olarak katılan 1.000 aktif seçmen grubu ve 1.000 genç seçmen grubu (18 -24 yaşında).” arasında yapıldı

Ankete katılanların cevaplarına dayanarak, Knight Foundation, pek çok oy vermeyenler arasında bazı ortak temalar gözlemlediğini belirtiyor. Örneğin, oylarının sayılacağını düşünmüyorlardı ve mevcut sosyal meseleler hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini düşünüyorlardı.

Bu özel Nitelikte, sivil katılımın ardındaki itici faktörler hakkında daha fazla bilgi edinmek için oy verme ve oy kullanmayla ilgili psikolojiyi daha derinlemesine inceliyoruz.

İnsanlar neden oy verir?

Her şeyden önce, kim en çok oy verecek? Demografik özellikler açısından, kadınların katılım oranı sürekli olarak erkeklerden daha yüksek ve yaşlı yetişkinlerin genç yetişkinlere göre oy verme olasılığı daha yüksek.

Sağlık durumu da dahil olmak üzere birçok konu, bir kişinin oy kullanmaya karar verip vermeyeceğini etkileyebilse de, konu psikolojik faktörler olduğunda, işler giderek daha karmaşık hale geliyor.

Oy vermenin değil, oy vermenin psikolojisini inceleyen alana “seçim psikolojisi” denir ve bir bireyi oy verme tercihlerinde etkileyebilecek faktörlere ve oy kullanmayı seçip seçmediklerine bakar.

Read:  Enerjisa ve Kontrolmatik Depolamalı Rüzgar Enerjide Güçlerini Birleştiriyor

Bu tür faktörler kişisel kimlik, etik ve duygusal tepkilerle ilgili soruları içerebilir.

Araştırmacıların geleneksel olarak oy kullanma olasılığıyla ilişkilendirdiği psikolojik özelliklerden biri fedakarlıktır.

Fredonia’daki New York Eyalet Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden Prof. Richard Jankowski tarafından yapılan bir araştırmaya göre, “zayıf fedakarlık, oy verme kararının tek ve en önemli belirleyicisidir.”

Prof. Jankowski, çalışmasında, çeşitli “insancıllık” ölçümleri ile seçmen katılımı arasında bir bağlantı bulup bulamayacağını görmek için 1995’teki Ulusal Seçim Anketi Pilot Çalışmasından elde edilen verileri kullandı.

“Zayıf fedakarlık” sergileyen kişilerin – yani, bir başkasına fayda sağlaması veya en azından bir başkasına zarar vermemesi muhtemelse belirli bir eylemde bulunma olasılığı yüksek olanların – oylarını verme olasılığının en yüksek olduğunu belirtiyor seçimlerde.

Diğer araştırmalar, insanlara güçlü bir yurttaşlık görevi duygusu vermenin yanı sıra, sosyal konumlarını ve bağlantılarını sürdürmek için de oy kullanmayı seçebileceklerini varsaymaktadır.

British Journal of Political Science’da 2016 yılında yapılan bir araştırma bu fikri doğruluyor gibi görünüyor. Yazarları, oylama gibi faaliyetler de dahil olmak üzere sivil katılımın olumlu bir sosyal ışık altında görülme eğiliminde olduğunu buldular.

Bu nedenle, insanlar, toplulukları tarafından iyi karşılanmanın sosyal ödülünü almak için oy vermeye motive olabilirler.

İnsanlar neden oy vermemeyi tercih ediyor?

Öte yandan, oy verme dahil olmak üzere sivil katılımla ilgili ilgisizlik duygusuyla hangi özellikler ilişkilendirilebilir mi?

The American Nonvoter adlı kitapta, Profs. Teksas, Houston’daki Rice Üniversitesi’nden iki siyaset bilimci olan Lyn Ragsdale ve Jerrold Rusk bu soruyu araştırıyor.

Halkın siyasi bağlantısının kopmasından bahseden ABD tarihindeki olaylara bakan Profs. Ragsdale ve Rusk, politikacılara ve onların kararlarına karşı artan güvensizliğin, Vietnam Savaşı bağlamında “hükümetin meşruiyeti konusunda hayal kırıklığına” yol açtığına dikkat çekiyor.

Read:  Enerjisa ve Kontrolmatik Depolamalı Rüzgar Enerjide Güçlerini Birleştiriyor

“Bu güvensizlik […] oy kullanmama oranının artmasına neden oldu” diye yazıyorlar.

Genel olarak, Profs. Ragsdale ve Rusk, seçmenlerin siyasi bir kampanya sırasında yaşadıkları belirsizlik duygusunun seçimler sırasında seçmen katılımını etkileyebileceğini savunuyor.

“[Kitabın] temel önermesi, ulusal kampanya bağlamındaki belirsizliğin kaç kişinin oy vermediğini ve kimin oy vermediğini etkilediğidir” diye açıklıyor.

Bununla birlikte, California Journal of Politics and Policy’de 2017 yılında yapılan bir araştırma, politikacılara veya hükümete olan güvensizliğin, oy kullanmama davranışının tek veya hatta en iyi göstergesi olmadığını savunuyor.

Kaliforniya Kamu Politikası Enstitüsü tarafından 2012–2014 yıllarında eyalet çapında yapılan anketlerle toplanan verilere bakıldığında, çalışma yazarları oy kullanmama davranışı ile siyasi bağlantının kesilmesi arasında daha güçlü bir ilişki buldu.

Diğer bir deyişle, siyasetle ilgilenme olasılığı daha düşük olan kişilerin oy kullanma olasılığı da daha düşüktü. Bununla birlikte, çalışma yazarları bu ilişkinin nedensel olup olmadığını ve eğer öyleyse nedenselliğin ne yönde akacağını belirleyemediler.

British Psychological Society’nin Davranış Değişikliği Danışma Grubuna göre, araştırmacıların seçmen ilgisizliğiyle ilişkilendirdiği başka faktörler de var.

Bunlar, bir kişinin diğer insanların belirli kararları vermek için daha nitelikli olduğunu düşünme eğilimine atıfta bulunan “sorumluluk dağılımı” ve bir kişinin eylemleri nedeniyle olumsuz yargılanmaktan korktuğu anlamına gelen “değerlendirme kaygısı” içerir.

Bununla birlikte, Davranış Değişikliği Danışma Grubu, oy kullanmama davranışını etkileyebilecek genellikle birden fazla psikolojik faktör olduğunu da not ediyor.

İnsanları oy vermeye ne motive edebilir?

Bir kişinin oy verme konusundaki tutumunu neyin değiştirebileceği ve seçimler sırasında onları oy pusulasını kullanmaya motive edebilecek şeylere gelince, araştırmalar birkaç temel faktöre odaklandı. Bunların tümü olumlu bir duygusal deneyim yaratmak ve sosyal bağları güçlendirmek olarak tanımlanıyor

Read:  Enerjisa ve Kontrolmatik Depolamalı Rüzgar Enerjide Güçlerini Birleştiriyor

Örneğin 2011’de yapılan bir araştırma, insanların toplumlarından bir minnettarlık ifadesi olarak verilen bir başarı duygusu hissederlerse tekrar oy kullanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Prof. Panagopoulos, teşekkür mesajı alanların, hatırlatma kartpostalları alanlara veya hiç kartpostal almayanlara göre daha yüksek bir seçmen katılım oranına sahip olduğunu tespit etti.

Bir röportajında “Toplumun siyasi sürece katılımlarından dolayı minnettar olduğu fikrini güçlendirerek insanları iyi hissettirmek, insanlara oynayacakları bir role sahip olduklarını hatırlatıyor ve duyarlı olma isteklerini pekiştiriyor” dedi.

Bununla birlikte, sosyal utanç olasılığı insanları daha fazla sivil katılım göstermeye motive edebilir.

2010’dan bu yana yapılan bir önceki çalışmada, Prof. Panagopoulos, seçimlerden sonra oy kullanmayan kişilerin listelerinin kamuya açıklanacağını veya oy kullanan kişilerin listelerinin kamuya açıklanacağını ve seçmenlerin katılımının seçimlerden sonra övüleceğini iddia eden farklı eyaletlerden rastgele seçmenlerin e-postalarını gönderdiği bir deney yaptı.

“Deneysel bulgular, utancın ortalama olarak gururdan daha etkili olabileceğini gösteriyor,” diye açıklanabileceğini söyledi.

Son olarak, Nature dergisinde 2012 yılında yapılan bir araştırma, yakın sosyal bağların, insanların oy kullanmayı seçip seçmemelerini etkilemede önemli olduğunu öne sürdü.

Bu çalışmada araştırmacılar, yakın oldukları kişilerin de oy kullanma niyetini ifade etmeleri halinde, seçim günü sandık başına gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu fark ettiler.

Bununla birlikte, bir kişinin psikolojisinin oy vermeyi seçip seçmemesi konusunda gerçekten bir söz sahibi olabilmesine rağmen, sosyal eşitsizlik ve yetkisizlik ile ilgili faktörler, bu demokratik sürece katılmanın önündeki engeller olarak daha da ağırdır.

Paradoksal olarak, bu eşitsizlikleri ele almaya yönelik ilk adım basitçe şu olabilir: oylama.

Kaynak: medicalnewstoday

FİKRİKADİM

The ancient idea tries to provide the most accurate information to its readers in all the content it publishes.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.