Türk mitolojisinde Tanrı ve Tanrıcalar

Türk Altay mitolojisinde Kayra Han, ondan sonra iyilik Tanrısı Ülgen ve kötülüğün efendisi Erlik gibi tanrıların yanı sıra birçok tanrı ve tanrıça ile ruhlar bulunur. Türklerin kozmogonisine göre, esas itibariyle, tanrıların en

More