Etiket: Hegel

Siyaseti ve demokrasiyi Hegel’e rantı bilene devretmek

Hayati Esen, KÖŞE YAZARLARI
“Özel hakların ve özel mülküyetin alanlarının aksine devlet, bir bakış açısından harici zorunluluktur ve onların en yüksek otoritesidir. Doğası gereği yasaları ve çıkarları ona bağlı ve bağımlıdır.” Hegel’in devleti kutsallaştırması; özdeşlik felsefesine dayalı totaliteryen devletin ortaya çıkmasını zorunlu kılan doktirine saygınlık kazandırmaktan başka bir şey değildir. Hegel’e göre toplum sözleşmesi kuramını kabul ettiğimizde; siyasi meşruiyet, devlet içinde yer alan bütün kurumlar ve düzenlemeler bireysel karara bağlı bir mesele haline gelecektir. O zaman bireyler devlete dahil olmayı veya olmamayı tercih edebilirler. Kimi kurumları devlet için uygun bulabilir ya da bulmaya da bilirler. Bireysel tercihlere dayalı bu durum, Hegel’e göre rasyonel bir devletin meşruiyeti için gelip geçici...