“Youtuber”lara %15 vergili istisna uygulaması

8 mins read
“Youtuber”lara %15 vergili istisna uygulaması

Mustafa AK

Vizyon Şirket Ortağı/Yeminli Mali Müşavir

mustafaak@vizyongrubu.com

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/B sayılı maddeyle internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna kılınmıştır.

Böylece uzun zamandır tartışılan “youtuber”, “influencer” ya da uygulama geliştiricilerinin elde ettikleri kazançların nasıl vergileneceği konusu netleşmiştir. Konunun ayrıntıları 12.02.2022 tarihinde yayımlanan 322 numaralı Gelir Vergisi Tebliği ile belirlenmiştir. Bu yazımızda bu kişilerin kazançlarının vergilendirme esaslarını anlattık.

Youtuber vergi istisnası nedir?

Kamuoyunda youtuber vergi istisnası olarak da bilinen istisna, sosyal medyadan ve mobil cihaz uygulamalarından elde edilen gelirlerin vergiden istisna edilmesidir. Uygulama gereği istisna edilen gelirler üzerinden bankalar tarafından %15 oranında vergi kesilir.

Stopaj yoluyla alınan vergi bu kişilerin nihai vergisi olduğundan bu kazançlar için beyanname verilmez.

İstisnanın kapsamı nedir?

İstisnanın iki ana başlığı vardır.

Birincisi, “youtube” gibi sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, video, müzik gibi içerikler paylaşanların bu faaliyetinden elde ettikleri kazançların vergiden istisna edilmesidir.

Read:  Galatasaray Avrupa'ya Veda Etti!

İkincisi, akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin, paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançların istisna olmasıdır.

Her iki istisnada da bankalar tarafından vergi stopajı yapılmaktadır.

Sosyal içerik üreticiliğinde (youtuber) istisnanın kapsamı nedir?

Sosyal içerik üreticiliği kapsamında youtube gibi sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen; reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna kapsamındadır.

Örneğin bir kişinin youtube üzerinden verdiği dil eğitimi videolarının izlenmesi esnasında yayınlanan reklamlardan elde ettiği kazançlar istisnadır.

Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde istisnanın kapsamı nedir?

Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde yalnızca elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

Bu platformlar üzerinden elde edilen; ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamındadır.

Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışında elde edilen kazançlar ise istisnaya girmez.

Örneğin bir mobil uygulamanın cep telefonuna indirilmesi sonucu elde edilen kazanç istisna olurken, aynı uygulamanın bir yazılım şirketine satılması istisna değildir.

Uygulamadan yararlanmanın şartları nelerdir?

Uygulamadan yararlanmak için bu faaliyetler sonucunda elde edilecek tüm hasılatın Türkiye’deki bankalar aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Birden fazla banka hesabı da açılabilir. Öte yandan banka yazılımındaki problem nedeniyle zaman zaman bu hesapların açılamadığı görülmektedir. Bu sorunun bir an önce giderilmesi istisnanın işlemesi açısından elzemdir.

Read:  Ankara'da İşitme Engelli Kadın, Makas Alan Yanağına Karşılık Tüfekle Ateş Açtı!

Uygulamadan faydalanmak isteyenler, öncelikle ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak “İstisna Belgesi” alırlar.

Başvuru tarihinde ticari kazanç yönünden daha önce açılmış mükellefiyet varsa gerekli kontrollerin sonrasında belge verilir. Başvuru öncesinde mükellefiyet yoksa vergi dairesi önce mükellefiyet kaydı açar, sonrasında istisna belgesini verir.

İstisna belgesi ne işe yarar?

Alınan istisna belgesi, madde kapsamındaki faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği bankaya verilir.

Önceden açılmış banka hesapları da bu amaç doğrultusunda kullanılabilir. 

Yeni hesap açılması halinde açılış tarihinden, mevcut hesabın kullanılacak olması halinde ise istisna belgesinin bankaya verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde banka hesabına ilişkin bilgiler vergi dairesine bildirilmek zorundadır.

Kazanç istisna ise vergi ödemesi nedir?

Kanun gereği istisna edilen kazançlar üzerinden stopaj yoluyla %15 oranında vergi ödenir. Bu vergiyi, bankalar keser ve takip eden ayın 26’sına kadar beyan edip vergi dairesine yatırır.

Döviz bedelleri üzerinden aktarım tarihindeki döviz alış kuru TL değerleri dikkate alınarak stopaj yapılır.

Bir takvim yılında elde edilen hasılatın istisna sınırını aşması halinde de bankalarca stopaj yapılmaya devam edilir.

Read:  Biden'ın Putin'e Küfürleri Gerilimi Tırmandırdı: Rusya'dan Nota

İstisna sınırsız mıdır?

Hayır. %15 stopaj ödemeli istisnadan yararlanmak için istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılat toplamı 2022 yılında 880 bin TL’yi aşmamalıdır.

Bu tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonunda her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilir.

Bu sınır aşılmazsa elde edilen kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir.

Stopaj yoluyla ödenen vergiler nihai vergi olacağından, bu vergilerin başka gelirler nedeniyle verilecek beyanname üzerinden hesaplanan vergilerden indirilmesi mümkün değildir.

Bu sınır aşılırsa ne olacak?

İlgili takvim yılında istisna şartlarını kaybedenler ile bu şartları ihlal edenler, şartın kaybedildiği veya ihlal edildiği yıl için istisnadan yararlanamaz.

Bu durumda, elde edilen kazançların tamamı, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Stopaj yoluyla kesilen vergiler ise beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden indirilir.

Herhangi bir nedenden dolayı istisnadan yararlanılamazsa, sonraki yıllarda tekrardan istisnadan yararlanılabilir.

yazının devamı için: dunya

FİKRİKADİM

The ancient idea tries to provide the most accurate information to its readers in all the content it publishes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.