Etiket: Ulusçuluk

Bir ulus demek burjuva için pazar demektir

Bir ulus demek burjuva için pazar demektir

Röportaj
Abbas Pirimoğlu ile miliyetçilik, Osmanlı, Türk milliyetçiliği üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Hoca'nın fikrikadim.com'da Osmanlı ve miliyetçilik  üzerine değerlendirmelerini içeren bir yazı dizisini yayınlamıştık. Yazılarından mülhem bir söyleşi yapmanın farklı açılımlar sağlayacağı düşüncesiyle kendisine sorular yönelttik. (Hayati Esen/ fikrikadim.com) -Türk Milliyetçiliği, Osmanlı’dan itibaren bu topraklarda neye karşılık gelmektedir? Şu hususu bir kere peşinen bildireyim. Ülkemiz de “milliyetçilik” kavramı ile “ ulusçuluk” kavramı genellikle karıştırılıyor ve biri diğerinin yerine kullanılıyor. Hâlbuki milliyetperverlik yani milliyetçilik “millet” sözcüğünden türemiştir. Millet ise İsmet Zeki Eyuboğlu’nun Etimoloji Sözlüğünde de bildirdiği üzere din ve şeriatten gelir. Bu bağlamda...