Süleyman Seyfi Öğün: Bırak şu burjuva âdetlerini…

Süleyman Seyfi Öğün: Bırak şu burjuva âdetlerini… Türkiye’nin, meselâ bir İsveç’de olduğu kadar bir hukuk devleti olamamasından; demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin icâbatını yerine getirememesinden şikâyet eden “entelektüel” kesimlerin söylemini son zamanlarda

More

Süleyman Seyfi Öğün: Demokrasinin araçsallaştırılması

Süleyman Seyfi Öğün: Demokrasinin araçsallaştırılması Entelektüel dünyânın kâhir keseriyetinde demokrasinin teleolojik(amaçsal) bir değer olarak savunulması mutadtır. Doğrusu ben târihin bir amacı olmadığı kanaâtindeyim. Târihe teleolojik bir çerçeve kazandırmak Aydınlanmacı eksende gelişen ve

More

Müzeden mâbede… Süleyman Seyfi Öğün

Şimdi düşünüyorum da; gâliba mesele Fâtih Sultan Mehmed değildi. Yâni bu tablonun satın alınması, ressamının -o da artık doğruysa- Bellini gibi bir Rönesans dâhisinin olmasıydı. Değilse, Sayın İmamoğlu ve ekibi Fâtih tablosuna

More