/

Varlık ve Hiçlik

Varoluşçuluğu önceleyen Pascal, insanın “Varlık ve Hiçlik” arasında her zaman acınacak bir durumda olduğunu söylüyordu. Yıkımlardan, alt üst oluşlardan kaynaklanan belirsizlik kaygıdır, sıkıntıdır, bulantıdır, umutsuzluktur. Pascal dinin gündemden düştüğü Avrupa’da bir istisnadır.

More
/

Ben ve Öteki ilişkisi

Ben ve Öteki ilişkisi, daha doğrusu gerilimi varoluşçu felsefeye de taşınmış ve Levinas’ a kadar gelmiştir. Aslında modern felsefedeki öznenin dünyaya ben merkezli bakışı, hristiyanlığın ilk büyük düşünürü Aziz ile başlar. Pagan

More

Süpürün Beni

-To Mustafa Everdi- Bu sefer akademik bir yazı yazayım dedim, şöyle kallavi cümleleri olan, içinde ontolojik, epistemolojik, herediter, amoralizm, agnostisizim, vitalizm, utilitarizm ve daha onlarca felsefi kavramın yan yana, alt alta, üst

More