Kantar Nedir?

Kantar Nedir. Kantar kelimesinin kökeni? Ağırlık sıfır birimindeyken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç Arap dilcileri kelimenin Arapça katr kökünden geldiğini veya Süryânîce, Berberîce

More