“Rasyonel olmayı” sağlayan nedir? Michael Albert

“Rasyonel olmayı” sağlayan nedir? Michael Albert İnkârcı bir silip süpürme işlemi, geriye kötü bir duygu ya da muhtemel bir boşluk bırakabileceğinden, bu “öfkeyi”, özellikle siyasi analiz açısından “rasyonel olmayı” tanımlamakta ve savunmakta

More