Süleyman Seyfi Öğün: Demokrasinin araçsallaştırılması

Süleyman Seyfi Öğün: Demokrasinin araçsallaştırılması Entelektüel dünyânın kâhir keseriyetinde demokrasinin teleolojik(amaçsal) bir değer olarak savunulması mutadtır. Doğrusu ben târihin bir amacı olmadığı kanaâtindeyim. Târihe teleolojik bir çerçeve kazandırmak Aydınlanmacı eksende gelişen ve

More