Bilgi ve Ödül

Bilgi ve Ödül Bir varmış bir yokmuş. Bir gün yaşlı bir kadın sora sora bilge Bozorgmihr’in yanına gelmiş ve orada bulunan topluluğun huzurunda bir meseleyi sormuş. Bozorgmihr biraz düşünmüş ve şöyle söylemiş:

More