Ali Bayramoğlu: “Bir zamandan ötekine…” 

Türkiye’de millet, kimlik, mensubiyet kavramları çok sık kullanılan kavramlardan biridir ve resmi ideolojinin, siyasetin beslendiği, toplumu kimi siyasal konularda yönlendirme amacıyla da manipüle ederek kullandığı kavramlar arasındadır. Ali Bayramoğlu  Karar’daki köşesinde bu

More