Çin’in Gizemli Geleneği: Hayalet Evliliği

16 mins read

Bekâr insanlara damat ya da gelin bulmak için profillerini farklı evlilik uygulamalarına ve sitelerine koyuyoruz ya da bekâr kalmak istiyorlarsa yaşamalarına izin veriyoruz, ancak Çin’de eski bir hayalet düğün uygulaması olduğunu biliyor muydunuz?

Ev sahibi evliliği, yüzyıllardır uygulanan eski ve gizemli bir Çin geleneğidir. Günümüzde bile hala birçok Çinli ailenin geleneğidir, ancak hayalet evlilik tam olarak nedir ve insanlar bunu neden uygular? Bu blog yazısı, hayalet evliliğin tarihini, nedenlerini, türlerini, çağdaş uygulamalarını ve kültürel etkilerini inceleyerek bu geleneğin zaman içinde nasıl geliştiğini ve günümüz modern Çin kültürü üzerindeki etkisini anlamaya çalışacaktır. Törenin bir parçası olarak para veya mal takasından geleneksel değerleri nasıl şekillendirdiğine kadar, bu makale bu eşsiz uygulamanın gizemlerini ortaya çıkaracaktır.

Hayalet Evliliğin Tarihi ve Kökeni

Çin'in Gizemli Geleneği: Hayalet Evliliği 1

Hayalet evlilik, yüzyıllardır uygulanan eski ve gizemli bir Çin geleneğidir. Binlerce yıl önce antik Çin’de ortaya çıktığına ve uygulamanın daha sonra Avrupa ve Asya’ya yayıldığına inanılmaktadır. Bu uygulama geleneksel olarak ölen kişinin öbür dünyada bir partneri olmasını sağlamanın bir yolu olarak görülmüştür. Hatta Konfüçyüs’ün kendisinin de yazılarında bu uygulamadan bahsettiği bilinmektedir.

Geleneksel Çin inancına göre hayalet evlilik, çocuklarını kaybetmiş iki aile arasındaki dengenin yeniden kurulmasına yardımcı olabilirdi. İki aileyi evlilik yoluyla bir araya getirerek, üyelerinden biri ölmüş olsa bile her iki ailenin de bu birliktelikten fayda sağlayabileceği düşünülüyordu. Bu fikir çok eski zamanlardan beri var olmuştur ve bugün Çin’in bazı bölgelerinde hala geçerliliğini korumaktadır.

Hayalet evliliklerin popüler olmasının bir diğer nedeni de batıl inançlar ve kötü şans ya da talihsizlik korkusudur. Birçok kişi, vefat eden aile üyeleri için hayalet evlilik töreni yapmazlarsa, bunun kendilerine veya ailelerine kötü şans getirebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle, bu töreni gerçekleştirmek kendinizi kötü şanstan veya kötü ruhlardan korumanın bir yolu olarak görülebilir.

Çin'in Gizemli Geleneği: Hayalet Evliliği 2
Singapur’da bir hayalet düğün ziyafeti. Kaynak: Topley, 1955 (Kaynak: Research Gate/ Chris Tan)

Son olarak, insanların hayalet evlilikler gerçekleştirmeyi tercih etmelerinin dini nedenleri de vardır. Bazı durumlarda bu, kişinin atalarına ya da Taoizm ve Budizm’de olduğu gibi ölüm ve yeniden doğuş ritüelleriyle ilişkili tanrı ve tanrıçalara karşı bir dindarlık eylemi olarak görülebilir.

Hayalet evlilikler, ölüme ve yas tutma uygulamalarına yönelik kültürel tutumların zaman içinde değişmesi nedeniyle eskisi kadar yaygın olmasa da, bugün Çin’in birçok bölgesinde hala uygulanmaktadır. Tutumlardaki bu değişime rağmen, bu gizemli gelenek hala yaşıyor çünkü sevdikleri için yas tutanlara teselli sunuyor ve bu özel ritüelistik tören aracılığıyla anılarını sonsuza dek canlı tutmalarına yardımcı oluyor.

Hayalet Evliliğin Nedenleri

Çinliler eski zamanlardan beri kültürlerinin ve dini geleneklerinin bir parçası olarak hayalet evliliği uygulamışlardır. Hayaletlerin bir arkadaşa ihtiyaç duydukları inancı Çin kültürünün derinliklerine işlemiş ve ölen kişiye öbür dünyada bir hayat arkadaşı sağlamak amacıyla hayalet evliliği uygulamasına yol açmıştır. Böyle bir törenin gerçekleştirilmesi aynı zamanda ailelerin atalarıyla olan bağlarını canlı tutmalarına ve geleneklerini sürdürmelerine olanak sağlamaktadır.

Bazı durumlarda hayalet evlilikleri, evlenmemiş kızların öbür dünyada “aç hayaletler” haline gelmesini önlemenin bir yolu olarak da gerçekleştirilmiştir; bu, ölümde kendisine eşlik edecek biri olmazsa, dinlenmeden ve huzur bulmadan sonsuza kadar dolaşmaya mahkum olacağı korkusuyla yapılmıştır. Mutsuz ruhların yaşamları boyunca kendilerine haksızlık edenlere kötü şans ve talihsizlik getirebileceğine inanıldığından, bekâr kadınları evlendirmek olası felaketlerden kaçınmanın bir yolu olarak görülüyordu.

Hayalet evliliklerin gerçekleştirilmesi için dini nedenler de mevcuttur; bu eylemler bazen ölüm ve yeniden doğuş ritüelleriyle ilişkili tanrı veya tanrıçalar için adak olarak kullanılır. Buna ek olarak, törenler atalara veya atalara tapınma veya geleneksel cenaze uygulamalarıyla ilgili tanrılara duyulan dindarlık nedeniyle de gerçekleştirilebilir.

Hayalet evliliği yüzyıllardır Çinliler arasında önemli bir gelenek olmuştur, ancak günümüzde ölüm ve yas tutma uygulamaları hakkındaki kültürel görüşlerin değişmesi nedeniyle yaygınlığı azalmıştır. Ancak bu değişime rağmen hayalet evliliğinin ardındaki nedenler değişmemiştir: öbür dünyaya huzur içinde geçebilmeleri için hayaletlere rahatlık sağlamak, yeryüzündeki aç ruhların neden olduğu talihsizlikleri önlemek, aile bağlarını korumak ve atalara tapınma veya cenaze törenleriyle ilgili dini inançları onurlandırmak.

Hayalet Evlilik Türleri

Hayalet evlilik, Çin’de uygulanan eski bir gelenek olup, iki aile ölen kişiye saygılarının bir göstergesi olarak para ve mal alışverişinde bulunurlar. Bu genellikle gerçek nikahtan önce ya da sonra gerçekleşir. Gelinin ailesi damadın ailesine çeyiz öder ya da gelinin emeği veya hizmetleri karşılığında onlardan ödeme alır. Ayrıca, damadın ailesi, gelinin hizmetleri için ödeme yapamayacak durumdaysa, gelinin ailesine bir çeyiz sağlayabilir.

Bu törenler sırasında değiş tokuş edilen mallar bölgeye ve dine göre değişir. Pirinç, çay, şeker kamışı, tütsü çubukları ve mumlar bazı bölgelerde gelinin ailesi tarafından verilen yaygın hediyelerken, diğerlerinde giysi veya mücevher sunulabilir. Diğerleri ise iyi şans getirdiğine ve kötü ruhlardan koruduğuna inanılan eşyaları değiş tokuş ederek dini gelenekleri birleştirir.

Aileler, evlenmemiş kızlarını “aç hayaletler” (evlenmeden ya da çocuk sahibi olmadan ölen genç kadınlara musallat olduğuna inanılan ruhlar) olmaktan korumak ve vefat edenlere arkadaşlık sağlamak gibi çeşitli nedenlerle hayalet evlilikler düzenlemektedir. Ayrıca çocuk kaybı gibi bir trajedinin ardından evlilik yoluyla iki aile arasındaki dengeyi yeniden kurmak için de sıklıkla yapılır.

Zamanla ölüme karşı kültürel tutumlar değişmiş ve günümüzde daha az hayalet evlilik gerçekleşmiştir; ancak Çin toplumunda ataların tanrılarını onurlandırmak ve keder ve kayıp zamanlarında teselli sunmak olan amacı büyük ölçüde azalmamıştır.

Çağdaş Uygulamalar

Hayalet evlilikler günümüzde Çin’de uygulanmaya devam etmektedir, ancak uygulamalar eski köklerine göre değişmiştir. Modern hayalet evlilikler genellikle para veya mal takasının yanı sıra bir töreni de içerir ve aileleri birbirine bağlı tutmanın bir yolu olarak kırsal bölgelerde hala popülerdir. Tarihi geleneklerin aksine, modern hayalet evliliklerin yaşayan bir kişi ve ölmüş bir kişiden ziyade ölmüş iki kişi arasında olması daha muhtemeldir.

Bazı insanlar da atalarına duydukları saygıdan dolayı hayalet evlilik yapmakta ya da iki aile arasında köprü kurmaktadır. Bu, ölümden sonra birbirlerinin eşleriyle evlenen kardeşler gibi, yakınlarını kaybeden iki aileyi birleştirmeyi de içerebilir. Artık hayalet evlilikte kimlerin evlenebileceğini düzenleyen yasalar var, örneğin tören gerçekleşmeden önce her iki tarafın da en az üç yıl önce ölmüş olması gerekiyor.

Bu düzenlemelere rağmen, insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma gibi yasadışı faaliyetlerle ilişkisi nedeniyle modern hayalet evliliğe ilişkin bazı tartışmalar devam etmektedir. Buna ek olarak, bazıları aile hiyerarşisini bozarak ve atalara karşı evlat dindarlığını göz ardı ederek geleneksel Çin değerlerini ihlal ettiğini savunmaktadır.

Bununla birlikte, hayalet evliliğin çağdaş uygulamaları, vefat edenleri onurlandırmak veya iki aileyi ata soyları aracılığıyla birbirine bağlamak için kullanılan daha geleneksel yöntemlerin yanı sıra varlığını sürdürmektedir. Zaman içinde ölüme ve yas tutma uygulamalarına karşı değişen tutumlara rağmen, bu sürekli gelişen ve bugün Çin kültürünü şekillendirmeye devam eden bir gelenektir.

Kültürel Etkiler

Hayalet evlilik yüzyıllardır Çin kültürünün önemli bir parçası olmuştur ve modern Çin toplumunu ince yollarla şekillendirmeye devam etmektedir. Geleneksel Çin kültüründe bu uygulama, ölen kişinin ölümden sonraki yaşamı ve uygun bir şekilde gömülmesini sağlamanın yanı sıra aile ağları içindeki güç dinamiklerini müzakere etmenin veya yeniden teyit etmenin bir yolu olarak görülmüştür.

Son yıllarda Çin’de hayalet evliliğe yönelik tutumlarda bir değişim yaşanmış, bazıları bunu geleneksel değerlerin ihlali olarak görürken bazıları da eşsiz bir kültürel gelenek olarak benimsemiştir. Bu bölünme büyük ölçüde Çin’de hayalet evliliğin değişen yasal statüsünden kaynaklanmaktadır; yasadışı olmasa da, kimlerin bu sıfatla evlenebileceğini düzenleyen yasalar vardır.

Hayalet evliliğin gelecek nesiller üzerindeki potansiyel etkileri de dikkate alınmaya değerdir. Uygulamayla ilişkili değerlerin nesiller arası aktarımının, ailelerin bugün uygulamaya nasıl baktığına bağlı olması muhtemeldir – olumlu ya da olumsuz bakış açıları, bu geleneklerin nesiller boyunca aktarılıp aktarılmayacağını belirleyebilir.

Sonuç olarak, hayalet evlilik günümüzde artık yaygın olarak uygulanmasa ve modern Çin kültüründeki rolü biraz belirsiz olsa da, bu eski gelenek yaşam ve ölüm anlayışımızı şekillendirmeye ve aile ilişkileri ve toplumsal normlar hakkındaki görüşlerimizi etkilemeye devam etmektedir. Bu nedenle, hayalet evlilikle ilgili tarihi ve mevcut uygulamaları incelemek, günümüz Çin toplumunun nasıl işlediğine dair bize değerli bilgiler sağlayabilir.

Daha fazlasını oku:


Fatal error: Uncaught TypeError: fclose(): Argument #1 ($stream) must be of type resource, bool given in /home/fikrikadim/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php:2386 Stack trace: #0 /home/fikrikadim/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php(2386): fclose(false) #1 /home/fikrikadim/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php(2146): wp_cache_get_ob('<!DOCTYPE html>...') #2 [internal function]: wp_cache_ob_callback('<!DOCTYPE html>...', 9) #3 /home/fikrikadim/public_html/wp-includes/functions.php(5420): ob_end_flush() #4 /home/fikrikadim/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(324): wp_ob_end_flush_all('') #5 /home/fikrikadim/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters('', Array) #6 /home/fikrikadim/public_html/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #7 /home/fikrikadim/public_html/wp-includes/load.php(1270): do_action('shutdown') #8 [internal function]: shutdown_action_hook() #9 {main} thrown in /home/fikrikadim/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 2386