/

İnsan hayaldir!

4 mins read
1

Biliyor musun, Allah tasavvuru, insan dediğimiz canlı anlaşılmadan kavranamaz… Yani sen, bir tanrıdan bahsediyorsan onu insan zihninin gelişiminden ayrı düşünemezsin. Tanrıyı var kılan bizim soyut tasavvurlarımızdır… He’ işte bu soyut tasavvurlar, hayal dediğimiz dünyamızın bir kabiliyetidir. Bu nedenle bir Allah tasavvuru geliştirmek için biz bir insana ihtiyaç duyarız. Yani şunu demek istiyorum, biz birbirimize bir şeyler öğreten, bir şeyler aktaran canlılarız. Bu aktarım çanak çömlek yapmayı da içerir; tefekkür, düşüce, hayal dediğimiz şeyi de içerir. 

Hayal dedik ya; işte bu hayali de, tasavvuru da, tefekkürü de birbirimize öğretiriz. Benim tefekkürüm, iptidai seviyede hocamın, kemalat derecesinde ise benim say-i gayretimin neticesidir. Ve ben, bu gelişmiş olanı bir başkasına, o da bir başkasına aktararak devam eder. Ben Allah hakkında ne kadar çok tasavvura, hayale sahip olabilirsem, onu bir başkasına aktarabilirim.

Sana bunları daha açık bir şekilde anlatayım:
İptidai seviyede sen ancak bir kulun sana anlattığına taparsın; o taptığın şey aslında o kuldur. Çünkü onun bilgisidir, onun hayalidir. Kemâl derecesine varıncaya kadar… Kemâle erdiğinde sen, sen olursun. Ancak bu kemâl seninle tamamlanmaz. Tamlanırsa, yani sen tamamlama yeteneği gösterirsen; sen, sen olmaktan çıkarsın… Onu sana başka zaman  anlatırım…
Şimdi ilk tapacağın şey bu anlattıklarım nedeniyle bir insandır. Önce insana tapacaksın… Başka yolu yok! Başka yolu yok derken yaptığın şey bundan başka bir şey değil diyorum… Kitap sana birşey öğretmez, öğreten hocandır yani bir insandır… Öğretmekten kastımı anladın değil mi? Tefekkür ve hayalin kemâle erdirilmesidir diyorum…. Hayal olmadan tek başına tefekkür, seni bir yere götürmez. Öyle isen hiç rüya görmeyen biri gibisindir ki o halüsinasyonlar gören şizofrendir. Sen de tefekkürle ancak halüsinasyonlar göreceksin. Hayal etmeyi de öğrenmelisin. Hayal edenler ancak terakkiye ulaşır. Bu hem zahirde hem batında böyledir. Sen tefekkür manyağı insanlara inanma! Onlar ancak seni bir putperest yahut sapık bir insan yapar. 
Tapacak bir insan bul ki şirkten kurtulasın! Tek başına birşey yapamazsın, unutma! Sende ilim diye var olduğunu düşündüğün şey milyon yıllık insanlık birikimidir. Bu birikimin en sade ve en rafine halini sana verecek birini bul… Kitap sana vermez. Çünkü o kelimedir. Kelime kitapta harftir. Harf surettir, her suret nihayette puttur… Peygamberler bu nedenle yazılı kitap bırakmamışlardır… İnsan hayaldir…

Hayati Esen

In 2005, he published his first book "Why Sufism". Then in 2012, he published essays on theology, politics and art in various magazines and newspapers. In 2014, he founded the website fikrikadim. The website is published in Turkish and English. In 2023, he wrote a post-truth novel called "Pis Roman". He still publishes his articles on fikrikadim.