Çocuk yoksulluğunun korkutucu etkileri göz ardı edilemez

9 mins read
Çocuk yoksulluğunun korkutucu etkileri göz ardı edilemez

Çocuk yoksulluğunun korkutucu etkileri göz ardı edilemez

Çocuk yoksulluğunun korkutucu etkileri göz ardı edilemez

Çocukluk, ailemizin bizim için küratörlüğünü yaptığı değerli deneyimler, unutulmaz anlar ve hayranlıkla dolu, hayatımızda büyülü bir zamandır. Sadece yetişkinliğe doğru ilerledikçe ve bizi şekillendiren tüm faktörlerin değerini gördükçe hayatımızda bu bölümü takdir etmeye başlarız.

Ne yazık ki, koronavirüs hastalığı salgını, zor durumdaki ailelerin yaşam koşullarını daha da kötüleştirdi ve ebeveynleri, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak çok az kaynağa ya da hiç kaynaklara bırakmadı. UNICEF’e göre salgın, dünya genelinde 117 milyon çocuğu daha yoksulluğa sürükleyerek yoksul hanelerde yaşayan toplam çocuk sayısını 700 milyona çıkarabilir.

Yoksulluk, çocuklara çok yönlü ve uzun vadeli zarar verir. 2019’da ABD Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri, çocuk yoksulluğunun Amerikan ekonomisi üzerindeki etkileri üzerine kapsamlı bir çalışma yayınladı. Maliyet tahminleri, yetişkinlikte istihdam verimliliğinin azalması, suçların artan maliyetleri ve sağlık harcamaları nedeniyle yıllık 800 milyar ila 1 trilyon dolar arasında değişiyordu. Ek olarak, çalışma, yoksulluk ile zayıf eğitim başarısı, bozulmuş fiziksel sağlık, değişmiş beyin gelişimi, yetersiz beslenme, istismar ve zihinsel sağlık sorunları gibi olumsuz çocuk sonuçları arasında önemli bir korelasyon olduğunu buldu.

Yoksulluk aynı zamanda çocukları kalp hastalığı, diyabet ve akciğer hastalığı gibi kronik sağlık durumları geliştirme ve daha kısa bir yaşam beklentisi sağlama riskiyle karşı karşıya bırakır. Dahası, kötü barınma koşullarında ve yoksul mahallelerde yaşayan çocukların fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları geliştirme, yaralanma ve şiddet veya suça tanık olma olasılığı daha yüksektir.

Read:  GIDEON ROSE: Irak Nasıl Oldu? Washington'un Saddam'ı Yanlış Okuması

BU YAZIYI DA OKUMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ: Teknolojik Tekillik nedir? 

Öte yandan, Harvard Üniversitesi’ndeki Gelişmekte Olan Çocuk Merkezi’nin araştırması, olumlu erken çocukluk deneyimleri ve bunların kalıcı etkilerinin küratörlüğünü yapmanın önemini vurguluyor. Bilim, erken deneyimlerin beyin mimarisini etkilediğini ve bunun da gelecekteki öğrenmeyi, davranışları ve sağlık sonuçlarını etkilediğini ortaya koyuyor. Bu sinirsel bağlantılar, bir çocuk çeşitli olumlu etkileşimlere, aktivitelere ve ortamlara maruz kaldığında gelişir. Çocukların duygusal refahını ve sosyal becerilerini korumak, onları gelişen beyinlerine zarar verebilecek ve uzun vadeli öğrenme ve davranış sorunlarına yol açabilecek kronik ve toksik stresten korumak, fiziksel ve zihinsel sağlığı etkilemek de önemlidir.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 27. Maddesi, her çocuğun “çocuğun fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimi için yeterli bir yaşam standardına sahip olma hakkına” sahip olduğunu belirtir. Ve dünyadaki pek çok hükümet çocuk yoksulluğuyla çok geç olmadan mücadele etmenin önemini kabul ediyor. Ebeveynleri desteklemek söz konusu olduğunda, daha fazla iş yaratmak, asgari ücreti yükseltmek, çocuk bakımı için ücretli izin sağlamak ve esnek çalışma saatlerine veya yarı zamanlı çalışmaya izin vermek önemlidir.

Read:  ÖSYM YÖKDİL Temel Soru Kitapçıklarına Erişim Süresi Başladı!

İkinci olarak, güvenli ve hareketli mahallelerde yeterli barınma, erken çocukluk bakımı ve eğitim için sübvansiyonlar ve fiziksel ve zihinsel sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için ailelere mali yardım sağlamak önemlidir. Üçüncüsü, hükümetler kültür merkezleri, spor aktiviteleri, sanat kulüpleri ve yeşil alanlar sağlayarak çocuklar arasında sosyal uyumu teşvik edebilir ve yalnızlığı azaltabilir.

Yeni Zelanda, çocukların refahını koruma ve geliştirme konusunda büyük adımlar attı. Aynı zamanda çocuk yoksulluğunun azaltılmasından sorumlu bakanlık görevini de üstlenen Başbakan Jacinda Ardern, ülkeyi çocukların ve gençlerin yaşayabileceği en iyi yer haline getirme çabalarına öncülük ediyor.

Yeni Zelanda’nın geçen yıl yayınlanan Çocuk ve Gençlik Refahı Stratejisi, ebeveynler için istihdam desteğini artırmak, asgari ücreti 20 Yeni Zelanda dolarına (13 ABD doları) çıkarmak gibi refahı iyileştirmek için bir dizi politika, mevzuat ve program sunmayı amaçlamaktadır. 2021’e kadar saat başına, ücretli ebeveyn izninin 26 haftaya uzatılması, erken öğrenim eğitimine erişimin ve kalitesinin iyileştirilmesi, annelik ve erken yaş destek hizmetlerinin iyileştirilmesi ve konutun karşılanabilirliği, kalitesi ve güvenliğinin iyileştirilmesi.

Read:  Dev Teknoloji Şirketleri, İnsanoid Robot Girişimi Figure AI'ya 675 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

Norveç hükümetinin özel bir Çocuk ve Aile İşleri Bakanlığı vardır. Beş yıl önce, aile danışmanlığı hizmetleri, barınma hibeleri, anaokulunda boş zaman, gençler için rehberlik programları ve ücretsiz spor ve boş zaman etkinlikleri gibi çeşitli alanları kapsayan müdahalelerle çocuk yoksulluğuna yönelik bir strateji yayınladı.

Başarılı bir program, sınırlı destek ağlarına sahip olan, istismar kurbanı olan, akıl sağlığı sorunları veya bağımlılığı olan veya yoksulluk içinde yaşayan ebeveynleri hedefleyen Aile Hemşireliği Ortaklığıdır. Program, eğitimli sağlık ziyaretçilerinin destek ve rehberlik sağlamak için yaptığı 64 ev ziyaretinden oluşmaktadır. Benzer programlara sahip ülkeler, çocuklar arasındaki davranış problemlerinin ve suçluluğunun azalmasına ek olarak, annelerin ve çocukların sağlığında iyileşmeler, annelerin işgücüne katılımının artması ve devletin sosyal desteğine daha az bağımlılık görmüştür. Bir diğer harika örnek, Norveç Kızıl Haçı tarafından düzenlenen ve çocuklar ve aileleri için ücretsiz tatiller düzenleyen Herkes İçin Tatiller programıdır.

Çocuklar, mutlu, sağlıklı ve unutulmaz bir çocukluğu hayatlarında ancak bir kez yaşayabilirler. Çocukluğun değerine katkıda bulunan tüm faktörlerin korunmasını ve sağlanmasını sağlamamız zorunludur. Sonuçta, onların büyümelerini ve tam potansiyellerine ulaşmalarını, böylece dünyayı hepimiz için daha iyi bir yer haline getirmelerini bekliyoruz.

KAYNAK Link

FİKRİKADİM

The ancient idea tries to provide the most accurate information to its readers in all the content it publishes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.