Etiket: roman

Halide Edib’i tekrardan okumak: Sinekli Bakkal

Esen Güney
Halide Edib’in romancılığı hakkında bir şey yazılacaksa, ustalık dönemi olan Sinekli Bakkal romanı üzerine olmalı. Roman ilk defa 1935’te İngilizce “Soytarı ve Kızı” olarak yayımlanır. Aynı yıl Haber Gazetesi’nde yazı dizisi olarak çıkar, 1936’da nihayet Sinekli Bakkal adıyla basılır. 1942’de CHP Roman Ödülü’nü kazanır. [su_pullquote]Sinekli Bakkal romanın merkezinde değil. Merkezi aslında o dönemin konak hayatı… Oradan sokağa bir bakış var. Rabia ve yakınları, sokak ile konak arasında bir köprü vazifesi görüyor. O dönemde sokak ve konak arasında çok fazla uçurum yok. Konakta yaşayan zengin insanlar, sokak halkı ile cenaze, düğün vb. durumlarda bir araya geliyorlar. [/su_pullquote]Roman, Sinekli Bakkal Sokağı’ndan yola çıkarak başlar. İki katlı ahşap evler, köhne çatılar, pencerelerde saks...
Hesap Günü öykücü olmam, kentli olmam mazeret teşkil eder mi

Hesap Günü öykücü olmam, kentli olmam mazeret teşkil eder mi

Röportaj
Edebiyatçı yazar Cemal Şakar’la gelenek ve modern arasında kalmış düşünce dünyamızı özellikle, edebiyatımızı konuştuk. Kent kültürü ve birey arasında var olan ilişkiyi tartıştığımız da Cemal Şakar’ın öykücülüğünü ele aldık. Sayın Şakar’ın cevapları özellikle İslamcı bir yazarın edebiyatı nasıl gördüğünü de içeriyor... (Söyleşi: Hayati Esen) “Din tasavvurunun edebiyatı etkilediği” kanaati sizin için neye karşılık geliyor? Çünkü “din tasavvuru” diyince sanırım Kelam, Akaid, Felsefe... gibi pek çok alana karşılık geliyor... Her mümin ister istemez bir Allah ve peygamber tasavvuruna sahip. Düşünceleri, hisleri onu böyle bir tasavvur kurmaya zorlar. Burada alabildiğine göreceli, herkesin dilediğince kurabileceği bir tasavvurdan söz etmiyorum. Zaten tarih boyunca genel olarak üç Tanrı tasavvurun...