Etiket: internet

İnternet bilgi ve paranın ontolojisini değiştirdi

İnternet bilgi ve paranın ontolojisini değiştirdi

EDİTORDEN
Ömer Özercan ile kapitalizm, antikapitalizm ve internetle değişen sermaye ve üretim ilişkilerini konuştuk. Hoca sorularımıza kıymetli cevaplar verdi. Devlet, birey ilişkisinden, bilgiye ulaşmada yaşanan kolaylığın -hatta buna bilginin hız çağı diyebiliriz- geleceği nasıl değiştireceğine dair konulara değinmeye çalıştık. (Söyleşi: Hayati Esen)Kapitalizm, sadece iktisat ve ekonomiyi ilgilendiren bir kavram mı? Özünde bir dünya tasavvuru yok mu? Bilim veya fikir adam(lar)ı oturup “hadi bir sistem tasarlayalım” deyip kapitalizmi ortaya koymuş değil. Kapitalizm; Batı’nın felsefî, siyasî, iktisadî vb. mâcerasının tabiî dinamikleri neticesi oluşan “fiilî bir vaziyet”tir. Bir dünya tasavvuru ile ilişkili veya üzerine inşa olduğu veya ortaya çıkardığı şeklinde değerlendirmeler yapılabilir, hepsinin...