Etiket: Devleti korumak

Devleti korumak entelektüelde var olması gereken temel ahlaki değerdir

Devleti korumak entelektüelde var olması gereken temel ahlaki değerdir

EDİTORDEN, Hayati Esen, KÖŞE YAZARLARI
J. Bodin, devleti, “Bir çok ailenin ve bu ailelerin ortak olan şeylerinin, egemen güç (erk) tarafından, hukuka uygun olarak yönetilmesidir” şeklinde tanımlar. Böylece Bodin, devleti oluşturan en önemli kavramın "hiyerarşik yapılanma" olması gerektiği mazmununa işaret etmiş olur. Zira toplumun en küçük sosyal birimi olan ailenin yapısal özelliğinde dikkat çeken  eşler arasında, anne babanın çocukları arasında, ailenin -varsa- daha büyükleri veya daha küçükleri arasındaki dayanışmanın "kültürel hiyerarşi" diyebileceğimiz bir tanımla gerçekleştiğidir. Ailede her bireyin kültürel olarak yeri ve görevleri belirlenmiştir. Bu yazılı olarak; 'karşılıklı görev, yetkiler, sorumluluklar' gibi maddelerle tanımlandığında hukuk dediğimiz düzenleme ortaya çıkmış olur. Öyleyse devleti var eden en önemli e...
Optimized with PageSpeed Ninja