Etiket: Devlet

Terörün hedefindeki Türkiye nereye sürükleniyor?
Röportaj

Terörün hedefindeki Türkiye nereye sürükleniyor?

Ankara, Kızılay Güven Park'ta patlayan bomba, ardında büyük acılar bıraktı. Türkiye'nin her yanından Ankara'da yükselen feryatlara içi yanan milyonlar iştirak etti, ediyor. Unutulmayacak yaşananlar, toplumun hafızasına yazıldı tüm bu olanlar. Peki, toplum olarak yaşanan bu terör eylemlerini nasıl değerlendiriyoruz. Türkiye'de yaşanan bu olaylar bizi, bu ülkeyi nereye sürüklüyor? Kamuoyunda yapılan tartışmalar hep bu soru etrafında dönüyor. Sosyal medya üzerinden; Akademisyen, yazar, öğrenci, avukat, öğretmen, doktor vs. ulaşabildiğimiz pek çok farklı meslek grubundan büyüklerimizden, hocalarımızdan, kardeşlerimizden yaşananlar hakkında görüş aldık. Bir sorumuz vardı. İşte o soruya aldığımız cevaplar... (Hayati Esen) SORU: Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırılarıyla birlikte kayg...
Hayati Esen, KÖŞE YAZARLARI

Ramazan muhasebesi…

Hayat bize ne kadar şey öğretebilir bilmiyorum... Ama, eğer insan hayattan bir şeyler öğreniyorsa bunu çok geç fark ediyor.  Hayatın kendisine öğrettiklerini bir başkasına aktarmakta ise o kadar başarılı değil. Ulaştığı doğruyu, gerçeği, karşısındakine aktarmanın çaresizliği, tereddütü, korkusu içinde. Yahut hayatın, kendisine öğrettiklerinin, kurulu düzende çokta karşılığı olmadığını düşünüyor. Düzenin kendisinden daha haklı , daha doğru olacağına inanıyor. Çıkarlarının, öğrendiği gerçeklerden daha öncelikli olduğunu görüyor vs... Belki de bu saydıklarım insan için geçer değil. Dedim ya bilmiyorum; kabul etmiyorsan; hiç biri...  Neticede gerçek, senin kabul ettiğinden ötesi değil... İnsan kendine dönüp baktığında, yapıp ettiği, övündüğü, böbürlendiği işlerin aslında bir 'hiç'e karşılık...
Hayati Esen, KÖŞE YAZARLARI

Mucizeden iktidar, ideal popülizm

Mucizeden söz edildiğinde sorulması gereken “Doğru mu yoksa yalan mı?” olduğudur. Mucizenin yalanlanması veya doğrulanması sanılanın aksine çok kolay değildir.  İnsan buna kendi aklı, vicdanı yani kişisel birikimiyle cevap verebilir. Bu konuda yargılar, inançlar değişebilir. Böyle duygusal meseleler, farklı düşüncelerle karşılaştığında, kişi veya toplumda kargaşaya yol açarlar. Nihayetinde mucize, idealize edilmiş duygusal bir meseledir ve toplumlar mucizelerle yönetilemeyecek kadar rasyonel ve pragmatisttir.  İdealist ve mucizevi inanışların sonucunda ortaya çıkan duygusal tepkiler sadece kutuplaşma ve kaosa neden olacağından böyle toplumlarda, kaosu engellemek için bir otorite gerekir. Otoritenin varlığı kültürel, ekonomik ve siyasal farklılıkların düzenlemesini, dengelenmesini, kontrol...
İnternet bilgi ve paranın ontolojisini değiştirdi
Röportaj

İnternet bilgi ve paranın ontolojisini değiştirdi

Ömer Özercan ile kapitalizm, antikapitalizm ve internetle değişen sermaye ve üretim ilişkilerini konuştuk. Hoca sorularımıza kıymetli cevaplar verdi. Devlet, birey ilişkisinden, bilgiye ulaşmada yaşanan kolaylığın -hatta buna bilginin hız çağı diyebiliriz- geleceği nasıl değiştireceğine dair konulara değinmeye çalıştık. (Söyleşi: Hayati Esen)Kapitalizm, sadece iktisat ve ekonomiyi ilgilendiren bir kavram mı? Özünde bir dünya tasavvuru yok mu? Bilim veya fikir adam(lar)ı oturup “hadi bir sistem tasarlayalım” deyip kapitalizmi ortaya koymuş değil. Kapitalizm; Batı’nın felsefî, siyasî, iktisadî vb. mâcerasının tabiî dinamikleri neticesi oluşan “fiilî bir vaziyet”tir. Bir dünya tasavvuru ile ilişkili veya üzerine inşa olduğu veya ortaya çıkardığı şeklinde değerlendirmeler yapılabilir, hepsinin...