Etiket: Demokrasi

Süleyman Seyfi Öğün: Demokrasinin araçsallaştırılması

Süleyman Seyfi Öğün: Demokrasinin araçsallaştırılması

MAKALE-YORUM
Süleyman Seyfi Öğün: Demokrasinin araçsallaştırılması Entelektüel dünyânın kâhir keseriyetinde demokrasinin teleolojik(amaçsal) bir değer olarak savunulması mutadtır. Doğrusu ben târihin bir amacı olmadığı kanaâtindeyim. Târihe teleolojik bir çerçeve kazandırmak Aydınlanmacı eksende gelişen ve felsefî olgunluğuna feylozof Hegel’in fikriyatı ile kavuşmuş olan eski bir ihtirastır. İnsanlığın yaşadığı tecrübeler ise bunun tam tersine düşündürecek sayısız olgularla yüklüdür. Ben daha çok, “târihsel imkânlar olarak bakarım amaçlara. Dahası; amaçlardan daha çok, amaçların nasıl araçsallaştığı ile alâkadar olmayı tercih edenlerdenim. Bu bakış metodolojik olarak, fikirlerle bağlamlar arasında ilişki kurmayı, fikirlere bâzı soyutlamalar olarak değil, târihselleşmeleri üzerinden bakmayı emreder. ...
Batılı demokraside açık toplum bir illüzyon

Batılı demokraside açık toplum bir illüzyon

EDİTORDEN
İslamcı yazar Abdulaziz Tantik’le müslüman düşünce geleneğinde “Açık toplum” kavramını konuştuk. Bir islamcının gözüyle açık toplum nedir? İslamcılar ne anlıyor açık toplum kavramından bunları irdelemiş olduk. Batı dünyasında demokrasinin ve hukukun gelişmesinde önemli işlevler gören bu kavramın, müslüman coğrafyada gerçekleşebilirliğini anlamaya çalıştık. “Bu kavram müslamanlar için neden önemli. Yaşanılan sorunların merkezinde bu kavramın hayatımızdan çıkarılması mı yatıyor?” gibi soruların cevaplarını araştırdık. Biz sorduk sayın Tantik cevap verdi.  İslam toplumunda siyasal ve kültürel olarak “Açık toplum” kavramından söz edilebilir mi? Siyasi ve kültürel olarak İslam toplumunda “açık toplum” geleneğini Hazreti Peygamberin yaşadığı dönemle başlatabiliriz. Aslında Hazreti Peygamberin ...
Optimized with PageSpeed Ninja