ŞEHİR

Tarihi, coğrafi, ekonomik, fizikî, sosyal ve kültürel olarak Giresun

Tarihi, coğrafi, ekonomik, fizikî, sosyal ve kültürel olarak Giresun

ŞEHİR
Tarihi, coğrafi, ekonomik, fizikî, sosyal ve kültürel olarak Giresun Denize doğru uzanan ve karşısında Doğu Karadeniz’in yegâne adasının (Giresun adası, Ares, Aretias, Areos Nesos, Puga) bulunduğu bir yarımadanın üzerinde yer alır. Yarımadadaki kale yerleşmenin çekirdeğini oluşturmuştur. Eski adı Kerasus olup bugünkü adı da bu kelimeye dayanır. Kerasus’un civarda bol miktarda yetişen kirazdan geldiği rivayet edilir. Bir başka kaynağa göre bu isim, yarımadanın denize doğru bir boynuz gibi uzanması dolayısıyla eski Yunanca’da “boynuz” anlamına gelen kerastan türetilmiştir. Kaynaklarda adı Kerasus, Kerasous, Cerasous, Chirizonda, Cerasonte, Kerassunde şekillerinde de geçen şehir Türk hâkimiyeti döneminde bugünkü söylenişiyle anılmıştır. Tarih. Şehrin nüvesini oluşturan kalenin ne zaman ku...

Tarihi, etimolojik kökeni, coğrafyası, ekonomisi, iklimi ile Adana

ŞEHİR
Adana Tarihi, etimolojik kökeni, coğrafyası, ekonomisi, turizmi, ticareti, kültürü hakkında aradığınız herşey bu yazıda Adana, Türkiye'nin en kalabalık altıncı şehridir. 2019 yılı verilerine göre 2.237.940 nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 13.844 km2'dir. İlde km2'ye 160 kişi düşmektedir. Akdeniz bölgesinin birinci, Türkiye’nin dördüncü büyük şehridir. Seyhan nehrinin Toroslar’dan Çukurova’ya indiği yerde deniz seviyesinden 23 m. yükseklikte kurulmuştur. Büyük ve canlı kesimi Seyhan’ın sağ (batı) kıyısında bulunursa da sonraki gelişmelerle nehrin sol kıyısına da taşarak sahasını genişletmiştir. İslâm Öncesi Adana. Coğrafî şartlar bakımından yerleşmeye uygun bir bölgede ve özellikle Anadolu’nun güney kapısı sayılan Gülek Boğazı’na yakın mesafede kurulmuş olması, şehrin tarihinin çok eski...

Manisa Kenti Hakkında

ŞEHİR
Manisa Kenti Hakkında Manisa İsim ve etimolojisi, Tarihi, Helenistik, Roma ve Bizans dönemleri. Türk dönemi; Selçuklu, Saruhanlar, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerini bu yazıda bulacaksınız Modern Manisa, uluslararası liman kentine ve İzmir'in bölgesel metropol merkezine yakınlığı ve tarımsal üretim miktarı ve çeşitliliği bakımından zengin verimli hinterlandıyla avantajlı bir sanayi ve hizmet merkezidir. Eski adı Sipylos (Sipil) olan Manisa dağının kuzey eteğinde Gediz nehrinin geçtiği ovanın kenarında denizden 50-70 m. yükseklikte yer alır. Anadolu’nun iç kesimlerini Ege denizi kıyılarına bağlayan yol üzerinde önemli bir yerleşim yeridir. Tarih boyunca bu özelliğini koruyan şehir, Osmanlı döneminde XVI. yüzyıl sonlarına kadar hânedan mensubu şehzadelerin idarî tecrübe kazanmak...