KİTAP

Yazıcı Murtaza Seyahat Anıları
KİTAP

Yazıcı Murtaza Seyahat Anıları

Kitabevi'nden çıkan "Yazıcı Murtaza Arnavutluk'tan Basraya 18. Yüzyılda Kayserili Bir Katibin Seyahat Anıları" başlıklı kitap, Yazıcı Murtaza, para kazanma umuduyla eşini ve çocuklarını geride bırakarak memleketinden yola çıkmış ve işi gereği uzun seyahatlerde bulunmuş sıradan bir Osmanlı kâtibidir. Başlangıçta hemşehrileri aracılığı ile İstanbul’da iyi bir büroya girmeyi ve bahtı yaver giderse saygın ve ge-liri bol bir makam elde etmeyi düşünmesine rağmen 18. yüzyılın ilk yıllarında Arnavutluk’tan Basra’ya kadar sürüklendiği zorlu bir memuriyetle yetinmek durumunda kalmıştır. Daha da acısı on yıl boyunca evine hiç uğrayamamış, ailesini görememiş ve büyük bir hayal kırıklığı ve özlem içinde yıllarını gurbette geçirmiştir. Bu kitabı da Basra’da, memleketinden ve ailesinden uzakta, mutsuz ...
Kolonileşmenin vahşetini anlatan ödüllü bir roman “Tanrının Oku”
Kültür-Sanat, KİTAP

Kolonileşmenin vahşetini anlatan ödüllü bir roman “Tanrının Oku”

Chinua Achebe bu romanda her iki ülkenin tarafını tutmaz. Britanyalılar Afrikalıları anlama konusunda yanlış yönlendirilmiş olarak resmedilirken, olayları dar bir perspektiften ele almaya ve yorumlamaya çalışmışlardır; yerel halk ise Avrupalıların anlamakta güçlük çektiği doğaya ait bir mezalim ve acımasızlığı benimseyen bir topluluk olarak yansıtılmıştır. Chinua Achebe’nin “Tanrının Oku” adlı romanı, Nazan Arıbaş Erbil çevirisiyle İthaki Yayınları tarafından yayımlandı. Tanrının Oku Bülten Tanıtımı Afrika edebiyatının en büyük ismi Chinua Achebe gerçekçi tarzda yazdığı ve çoğunlukla Batı’nın Afrika’yı kolonileştirmesi üzerine kaleme aldığı romanlarıyla her ne kadar yerel bir hikâye anlatsa da yarattığı karakterler ve kurgularıyla evrensel meselelere değinmeyi başaran nadir yazarlardan....
Küçük Paşa Ebubekir Hâzım Tepeyran
KİTAP, Kültür-Sanat

Küçük Paşa Ebubekir Hâzım Tepeyran

Öncelikle sanırız şu söylenmeli; Türk edebiyatının önemli köy romanlarından biri Nabizade Nazım’'ın Karabibik ise diğeri de Ebubekir Hâzım Tepeyran'ın Küçük Paşa'dır. Yirminci yüzyılın ilk köy romanlarından biri olan Küçük Paşa Türk edebiyatında yol açıcı romanlardan biri olarak değerlendirilmiştir. İstanbul’un bir paşa konağında doğacak bebek için sütanne aranır. Anadolu’nun bir köyünden getirilen, yeni doğum yapmış Selime, beraberinde kırk günlük oğlu Salih’le konağa alınır. “Küçük Paşa” olarak çağırılan Salih yedi yaşına kadar burada, Büyük Paşa’nın oğlu gibi yaşar, ta ki paşanın ölümüyle kapı önüne konana dek. Hiç tanımadığı köyüne, doğru dürüst hatırlamadığı anne babasına dönen Salih’i eziyet dolu günler beklemektedir… Ebubekir Hâzım Tepeyran Küçük Paşa’da köy-kent uçurumuna, köyler...
Sessiz Yığınların Gölgesinde: Toplumsalın Sonu
KİTAP, Kültür-Sanat

Sessiz Yığınların Gölgesinde: Toplumsalın Sonu

Doğu Batı yayınlarından tercüme edilerek yayımlanan ve Jean Baudrillard tarafından kaleme alınan "Sessiz Yığınların Gölgesinde: Toplumsalın Sonu" başlıklı kitap, Oğuz Adanır çevirisiyle yayınlandı. Kitabın orjinal adı, À l’ombre des majorités silencieuses suivi de l’extase du socialisme Her türlü anlamdan yoksun kalabalıklar, tehlikeli bir cıva gibi ortalığa yayılmış durumda. “Kitle” kavramı hâlâ sosyolojik bir kategori içinde düşünülebilir mi? İktidarların uzun zamandan beri mecburen taşımak zorunda kaldıkları bu ürkütücü ve biçimsiz gölgeler, var olan anlam örüntülerini yerle bir etmiştir. Ortalıkta dolaşan bu devasa kütleler her şeyi emmekte, yutmakta, anlamsızlaştırmakta ve tüm işaret sistemlerini tersine çevirmektedir. Nefes alınamayacak bu kürede görülen ve okunan ne varsa bir sür...
Büyük Plan  Wolfgang Schorlau
KİTAP

Büyük Plan Wolfgang Schorlau

Çok zengin siyasi, toplumsal ve tarihî arka plan bilgisini hikâyelerine yedirerek siyasi polisiyeyi “iyice siyasileştiren” Schorlau, bu defa Yunanistan iktisadi krizini konu ediyor. Özel dedektif Georg Dengler’in bu defaki vakası, Avrupa Birliği’nin iktisadi krizdeki Yunanistan’a son derece ağır şartlar dayatan bürokrasisi içinde yer alan bir memurenin esrarengiz biçimde kaybolması. Dedektifimiz, Almanya’daki ve Yunanistan’daki araştırmalarında, görünürdeki birtakım şüpheli kişilerin ve ilişkilerin berisinde, iki derin kuyuya iniyor. Birisi, Nazi işgalinin Yunanistan’daki hesaplaşılmamış korkunç hatırası… Bu hesaplaşılmamış geçmişin Yunanistan’ın kolektif hafızasında bıraktığı travmatik etki. Diğeri ise, Yunanistan’la ilgili iktisadi “kurtarma” operasyonu vesilesiyle, Avrupa Birliği’nin bü...