GÖRÜŞ

Görüşler… Görüş Nedir? olaylara, düşünülere, durumlara vb. ya da şeylere biçilen değer, onlarla ilgili olarak varılan yargı.

Macron’un Türkiye karşıtı politikası nereye varacak?

Macron’un Türkiye karşıtı politikası nereye varacak?

HABER, GÖRÜŞ
Macron'un Türkiye karşıtı politikası nereye varacak? AA'nın internet sitesi analiz bölümende Dr. Nurgül Bekar Ufuk imzasıyla yayımlanan yazı'da Dr. Bekar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülke içerisinde yaşadığı siyasal ve ekonomik sorunları ele alarak yaptığı analizde Türkiye Fıransa arasında yaşanan gerilimin teme nedenlerinden birinin "Fransa’nın boy gösterdiği coğrafyalarda Türkiye’nin eskisine göre daha aktif politikalar üretmesi, doğal olarak iki ülke ilişkilerinde bir çıkar çatışmasına yol açmakta" olduğunu belirttiği yazısı.. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iktidarda üç senesini doldurmasına rağmen iç siyasette hâlâ sağlam bir siyaset zemini bulamamış olması, dış politikada oldukça atak ve hızlı adımlar atmasına neden oluyor. Fakat içeride devam eden ekonomik krizi...