BİYOGRAFİ

İlkçağ Yunan filozofu Arısto
BİYOGRAFİ

İlkçağ Yunan filozofu Arısto

Trakya’daki Stageira’da doğdu. Bir hekim ailesinin oğluydu. Babası Nikomakhos, Makedonya Kralı II. Filip’in babası olan II. Amyntas’ın özel hekimi ve yakın dostu idi. Aristo’nun gerek ailesi gerekse bulunduğu kültür çevresi kendisini tecrübî araştırmaya ve müsbet ilimlere önceden hazırlamıştı. 367 yılında Atina’ya tahsile giderek Eflâtun’un Akademi’sine / Akademos girdi. Burada yirmi yıl kadar süren tahsili sırasında önceleri Eflâtun’un en seçkin öğrencisi, sonra da onun felsefî sistemini eleştiren başarılı bir rakibi oldu. 347’de hocasının ölümü üzerine Aterneus tiranı prens Hermias’ın yanına Assos’a (Edremit körfezinde bugünkü Behramköy’ün bulunduğu yer) gitti. Buradaki Akademi’de özellikle hocasının idealar teorisini eleştirdiği derslerini sürdürürken ahlâk ve siyaset alanındaki dü...
Charles Morand Pathe  ve sinema endüstrisi
BİYOGRAFİ

Charles Morand Pathe ve sinema endüstrisi

Charles Morand Pathe 26 Aralık 1863 doğulum Fransız Sinemacı. Sinemayı bir endüstri haline getirmiştir. Kardeşleriyle birlikte 1896'da Paris'te, gramofon ve gramofon silindiri yapıp satan Pathé Frères (Pathe Kardeşler) şirketini kurdu. Fransa'nın her yanındaki salonları Thomas A. Edison ve William Dickson'ın geliştirdiği film izleme aygıtı kinetoskopla donattığı gibi, Lumière Kardeşler'in geliştirdiği kamerayla da birçok kısa film çevirdi Bu filmlerin konularını çarpıcı serüvenler, melodramatik aşk öyküleri ve komediler oluşturuyordu. Pathé 1909'da ilk uzun filmini, Victor Hugo'nun romanının dört makaralık bir uyarlaması olan Les Misérables'i (Sefiller) gerçekleştirdi. Aynı dönemde ilk haftalık haber filmi Pathé-Journal'i başlattı. Başta ABD ve Britanya olmak üzere çeşitli ülkelerde g...
Cemil Meriç Kimdir? Hayatının bir kronolojik özeti
BELGESEL, BİYOGRAFİ

Cemil Meriç Kimdir? Hayatının bir kronolojik özeti

Cemil Meriç'in düşünce hayatının bir kronolojik değişiminden bahsedeceksek kendi yaptığı tasnife; 1917-1925: Koyu müslümanlık devri. 1925-1936: Şoven milliyetçilik devri (Meriç soyadından önce bir ara Şaman ve Yılmaz soyadlarını kullanır). 1936-1938: Sosyalistlik devri. 1938-1960: “Âraf” dediği kuluçka devri. 1960-1964: Hint devri. 1964’ten sonra ise sadece Osmanlıdır 1912 yılında Meriç nehri yakınlarındaki Dimetoka’dan Antakya’ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak Reyhanlı (Eski adı ile Reyhaniye) ilçesinde doğdu. 1923 yılında Reyhaniye Rüşdiyesine başladığı oradan eğitimine 1928’de Antakya Sultânîsi'ne (Lycée d’Antioche) geçti. 1935’te liseyi bitirmesi gerekirken o dönem Fransız mandası altındaki Antakya’da liseler on bir yıldan on iki yıla çıkarıldığı için mezun olamadı. 1936’da İs...
“Bahçeli tarzı siyaset” İşte Bahçeli’nin özet portresi..
BELGESEL, BİYOGRAFİ

“Bahçeli tarzı siyaset” İşte Bahçeli’nin özet portresi..

Son dönem Türk siyasi tarihinin önemli figürlerinden biri olan Devlet Bahçeli kimdir?  "Bahçeli tarzı siyaset" pek çok kritik konuda belirleyici olmuştur. Başkanlık sistemine geçiş bu hamlelerin en önemlisi olarak sayılabilir. İşte Bahçeli'nin özet portresi.. Devlet Bahçeli, 1948 yılında Osmaniye dünyaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) taraftarı ve İsmet İnönü hayranı olmasıyla bilinen, varlıklı bir babanın oğlu olarak... Bahçeli'nin ailesi, Fettahoğulları'na mensup geniş bir Türkmen aşiretiydi . İlköğrenimini memleketinde okuyan Bahçeli, başarılı bir öğrencilik geçirdi. Ortaokula ise ağabeyi Servet ile birlikte Adana’da ailesinden uzakta devam etti. Lise eğitimini sürdürmek amacıyla İstanbul’a gitti. Akgün Koleji’nde başlayan lise hayatı, Etiler’deki Ata Koleji’nde tamamlandı. Üni...
Ayşenur Arslan kimdir? Ne iş yapmaktadır
BİYOGRAFİ

Ayşenur Arslan kimdir? Ne iş yapmaktadır

Ayşenur Arslan, 16 Eylül 1950 yılında dünyaya geldi. Aydınlıdır... Subay olan babası ve annesi MİT mensubudur. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur. TRT’nin açtığı redaktör muhabir sınavını kazanınca 1974 yılında TRT’de muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1982 yılında Güneş Gazetesine haber müdürü oldu. İkibuçuk sene sonra istifa etti. Üç ay sonra da Nokta Dergisinde çalışmaya başladı. 3 yıl da burada çalıştıktan sonra Söz Gazetesine geçti ve 49 gün sonra buradan da ayrıldı. Söz Gazetesinden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte reklam ajansı kurdu ve Ümraniye Belediyesi için Türkiye’nin ilk yerel dergisini hazırladı. Cinsel Bilgiler Ansiklopedisi’ne İtalyanca çeviri yaptı. Cumhuriyet Gazetesi’nde bir yıl çalıştı. Ardından Star TV’ye girdi. Önce bir ka...