BİYOGRAFİ

Biyografi: Yaşam öyküsü. Tarihi kişiler, sanat, siyaset, alanında öne çıkmış  insanların yaşam öyküleri

Arif Nihat Asya Kimdir

Arif Nihat Asya Kimdir

KİMKİMDİR, BİYOGRAFİ, TARİH
Arif Nihat Asya Kimdir? Arif Nihat Asya kimdir? Arif Nihat Asya nerede doğmuştur? Arif Nihat Asya'nın şiirleri. Arif Nihat Asya ne zaman ve nerde ölmüştür?  1904'te Çatalca'nın İnceğiz köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Arif'tir. Tokatlı Zîver Efendi ile Tırnovalı Zehra Hanım'ın tek çocuğu idi. Şairin bilinen en büyük dedesi Kapusuz Hacı Ahmet, Tokat'a bağlı Kapusuz Köyü'nden İstanbul'a göçmüş ve orada debbağlıkla uğraşmış olan bir âhî ustasıdır. Asıl adı Mehmed Arif’tir. 7 Şubat 1904’te Çatalca’nın İnceğiz köyünde doğdu. Babası Zîver Efendi aslen Tokatlı, annesi Zehra Hanım ise Tırnovalıdır. Henüz yedi günlükken babasını kaybetmesi, annesinin de başka biriyle evlenmesi üzerine çocukluğunu akrabalarının yanında geçirmek zorunda kaldı. Balkan Savaşı sonunda İstanbul’a geldi. İlk ...
Kemal Tahir Hayatı, Romanları

Kemal Tahir Hayatı, Romanları

KİMKİMDİR, BİYOGRAFİ
Kemal Tahir Hayatı, Romanları 13 Mart 1910’da İstanbul’un Fatih Vezneciler semtinde doğdu, asıl adı İsmail Kemalettin’dir. Önceleri Tipi ve Benerci soyadlarını da kullandı, 1950’den sonra Demir’de karar kıldı. Kemal Tahir'in babası Babası, alaylı deniz yüzbaşısı ve II. Abdülhamid’in yaverlerinden Şebinkarahisarlı Tâhir Bey, Yıldız Sarayı marangozhanesindeki özel çalışmalarında zaman zaman padişaha yardımcılık yapmıştır. Kemal Tahir'in annesi Adapazarlı bir Abaza ailesinin kızı olan annesi Nûriye Hanım küçük yaşta saraya alınarak Nâile Sultan vasıtasıyla Tâhir Bey’le evlendirildi. Tâhir Bey, 1908’de II. Meşrutiyet’in ilânını takip eden günlerde padişaha yakınlığı dolayısıyla İttihatçılar tarafından rütbesi mülâzımlığa indirilerek emekliye sevkedildi. Balkan ve I. Dünya savaşların...
Sait Faik Hayatı Yazarlığı

Sait Faik Hayatı Yazarlığı

BİYOGRAFİ
Sait Faik Hayatı Yazarlığı Türk Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Sait Faik kimdir. Hayatı Hakkında bilmek istediklerinizi bu yazıda bulabilirsiniz İlk Yıllar Sait Faik 18 Kasım 1906’da Adapazarı’nda doğdu. Babası Adapazarı’nın yerli ailesi Abasızzâdeler’den Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nde çalışarak İstiklâl madalyası alan, bir ara belediye başkanlığı yapan (1922) Mehmed Fâik Bey, annesi Adapazarı’nda geniş arazi sahibi Hacı Rızâ Bey’in kızı Makbûle Hanım’dır. Varlıklı bir aile içinde büyüyen Sait Faik yabancı dilde eğitim veren Rehber-i Terakkî’deki ilk öğreniminin ardından iki yıl Adapazarı İdâdîsi’ne devam etti. İşgal yılları ve Millî Mücadele sonrası ailesiyle beraber İstanbul’a taşındı (1926). Bir süre İstanbul Lisesi’nde okudu ve disiplin cezasıyla gittiği Bursa Lisesi’nde...
Adanmış Bir Ömür: Necmeddin Erbakan

Adanmış Bir Ömür: Necmeddin Erbakan

BİYOGRAFİ, EDİTORDEN, Sümeye Kaya
Adanmış Bir Ömür: Necmeddin Erbakan Deha olduğunun farkında, deha olmanın hakkını vermeye niyetli ve nihayetinde yaşadığı destansı hayatla deha olmanın hakkını vermiş bir insan. Yeryüzünde yaşamış ve yaşayan tüm toplumların içinden, ortalama insan tabiatının üzerinde özelliklere sahip, ileri görüşlü, zeki, dahi vb. sıfatlarla nitelenen üstün yetenekli insanlar çıkmıştır. Bu insanların genel özelliklerinin başında, içinde bulundukları yakın çevreden tüm dünyaya kadar mevcut şartları çok kısa sürede kavrayabilmeleri gelir. Bu kavrayış neticesinde bu insanların içinde yaşadığı zamana ve mekana karşı göstereceği tavrı ise temelde bu insanların ahlaki değerlerinden aldığı anlayış belirler. Tüm bu insanların tamamının, dehaları nispetinde yüksek ahlaki değerlere sahip olmasını beklemek çok m...
Şair ve yazar Nazım Hikmet Hayatı, Eserleri

Şair ve yazar Nazım Hikmet Hayatı, Eserleri

BİYOGRAFİ
Şair ve Yazar Nazım Hikmet Kimdir? Nazım Hikmet'in hayatı, eserleri.  30 Kasım 1901’de babası Hikmet Bey’in görevli bulunduğu Selânik’te doğdu. Asıl adı Mehmet Nazım olup sonradan Ran soyadını almıştır. Valilik yapan büyükbabası Mehmed Nâzım Paşa’nın şiirle de uğraştığı bilinmekte, ressam olan annesi Ayşe Celile Hanım tarafından soyu Polonya asıllı Mustafa Celâleddin Paşa’ya (Konstantin Borjenski) dayanmaktadır. Okumaya devam et: Siyasetçinin Seçmen Gözünde Oluşturduğu Etki: Amerika Örneği Siyasetin Karaoğlan’ı Bülent Ecevit Kimdir İlk öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Mekteb-i Sultânî’nin hazırlık sınıfından sonra (1914) üç yıl devam ettiği Nişantaşı Sultânîsi’nden Heybeliada Bahriye Mektebi’ne geçti. Burayı bitirip güverte subayı olduysa da sağlık sebebiyle ordud...
ABD seçimleri 2020: Fotoğraflarla Trump ve Biden

ABD seçimleri 2020: Fotoğraflarla Trump ve Biden

BELGESEL, BİYOGRAFİ, EDİTORDEN
ABD seçimleri 2020: Fotoğraflarla Trump ve Biden İlk yıllar Haziran 1946'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından doğan Donald John Trump, New York emlak kralı Fred Trump ve Mary Anne MacLeod Trump'ın dördüncü çocuğuydu. Ailenin servetine rağmen, babasının şirketinde en ufak işler yapması bekleniyordu ve okulda yaramazlık yapmaya başladıktan sonra 13 yaşında bir askeri akademiye gönderildi. Okumaya Devam Et: Dünyanın Çağdaş Paganizmi Wiccans gençler arasında yayılıyor Atalarımız bunu neden yaptı? Trepanasyon Yapay zeka, ağız kanserine yakalanma riskini tahmin etmeye yardımcı oluyor Pennsylvania Üniversitesi'ne gitti ve ağabeyi Fred'in pilot olmayı seçmesinin ardından, aile işinde babasının yerine geçti. Joseph Robinette Biden Jr, 1942'de Scranton, Pennsylvania'da doğ...
İlkçağ Yunan filozofu Arısto

İlkçağ Yunan filozofu Arısto

BİYOGRAFİ
Trakya’daki Stageira’da doğdu. Bir hekim ailesinin oğluydu. Babası Nikomakhos, Makedonya Kralı II. Filip’in babası olan II. Amyntas’ın özel hekimi ve yakın dostu idi. Aristo’nun gerek ailesi gerekse bulunduğu kültür çevresi kendisini tecrübî araştırmaya ve müsbet ilimlere önceden hazırlamıştı. 367 yılında Atina’ya tahsile giderek Eflâtun’un Akademi’sine / Akademos girdi. Burada yirmi yıl kadar süren tahsili sırasında önceleri Eflâtun’un en seçkin öğrencisi, sonra da onun felsefî sistemini eleştiren başarılı bir rakibi oldu. 347’de hocasının ölümü üzerine Aterneus tiranı prens Hermias’ın yanına Assos’a (Edremit körfezinde bugünkü Behramköy’ün bulunduğu yer) gitti. Buradaki Akademi’de özellikle hocasının idealar teorisini eleştirdiği derslerini sürdürürken ahlâk ve siyaset alanındaki dü...
Charles Morand Pathe  ve sinema endüstrisi

Charles Morand Pathe ve sinema endüstrisi

BİYOGRAFİ
Charles Morand Pathe 26 Aralık 1863 doğulum Fransız Sinemacı. Sinemayı bir endüstri haline getirmiştir. Kardeşleriyle birlikte 1896'da Paris'te, gramofon ve gramofon silindiri yapıp satan Pathé Frères (Pathe Kardeşler) şirketini kurdu. Fransa'nın her yanındaki salonları Thomas A. Edison ve William Dickson'ın geliştirdiği film izleme aygıtı kinetoskopla donattığı gibi, Lumière Kardeşler'in geliştirdiği kamerayla da birçok kısa film çevirdi Bu filmlerin konularını çarpıcı serüvenler, melodramatik aşk öyküleri ve komediler oluşturuyordu. Pathé 1909'da ilk uzun filmini, Victor Hugo'nun romanının dört makaralık bir uyarlaması olan Les Misérables'i (Sefiller) gerçekleştirdi. Aynı dönemde ilk haftalık haber filmi Pathé-Journal'i başlattı. Başta ABD ve Britanya olmak üzere çeşitli ülkelerde g...
Cemil Meriç Kimdir? Hayatının bir kronolojik özeti

Cemil Meriç Kimdir? Hayatının bir kronolojik özeti

BELGESEL, BİYOGRAFİ
Cemil Meriç'in düşünce hayatının bir kronolojik değişiminden bahsedeceksek kendi yaptığı tasnife; 1917-1925: Koyu müslümanlık devri. 1925-1936: Şoven milliyetçilik devri (Meriç soyadından önce bir ara Şaman ve Yılmaz soyadlarını kullanır). 1936-1938: Sosyalistlik devri. 1938-1960: “Âraf” dediği kuluçka devri. 1960-1964: Hint devri. 1964’ten sonra ise sadece Osmanlıdır 1912 yılında Meriç nehri yakınlarındaki Dimetoka’dan Antakya’ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak Reyhanlı (Eski adı ile Reyhaniye) ilçesinde doğdu. 1923 yılında Reyhaniye Rüşdiyesine başladığı oradan eğitimine 1928’de Antakya Sultânîsi'ne (Lycée d’Antioche) geçti. 1935’te liseyi bitirmesi gerekirken o dönem Fransız mandası altındaki Antakya’da liseler on bir yıldan on iki yıla çıkarıldığı için mezun olamadı. 1936’da İs...