Asgari ücrette pazarlık başladı

13 mins read
Asgari ücrette pazarlık başladı

Asgari ücrette pazarlık başladı

Asgari ücretle çalışanların zam artış mevsimi geldi. Aralık ayı ile başlayan asgari ücretin belirlenmesi komisyonu mesaiye başladı.  Yeni asgari ücrette pazarlık süreci de başlamış oldu.. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı öncesinde sahada gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını da açıkladı.

Asgari ücrette pazarlık başladı

2022 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Yüksek artış beklentisi doğuran açıklamaların ardından toplantının açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 oturumda çalışmayı bitirmek istediklerini belirtti.

İlk toplantıda ikinci toplantının 7 Aralık günü TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde, üçüncü toplantının ise TİSK’in ev sahipliğinde yapılacak. Son toplantı için tarih açıklanmadı. Ancak 9 Aralık Perşembe gününe çok yakın bir tarihte tarafların son kez bir araya gelip ücreti tespit etmesi bekleniyor.

İlk toplantının açılışında konuşan Bakan Bilgin, yüksek artış beklentisine işaret ederek, “Türkiye sosyal bir devlettir. Sosyal devletin en önemli unsurlarından biri toplu sözleşmelerdir. Asgari ücret de sosyal adaletin araçlarından biridir. İnanıyorum buradan çıkacak ücret ülke büyümesine motivasyon olacaktır. Çıkacak karar Türkiye büyümesini daha da ileriye taşıyacak, sosyal dayanışma, adalet duygusunu pekiştirecektir” dedi. Bakan Bilgin, çalışmaları hızla tamamlama ve tatmin edici sonuca ulaşmak istediklerini vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmasında söyledi. Kısa sürede toplumsal barışa katkı yapan, iş verimini, işe uyumu artıran, yabancılaşma karşıtı bütünleşmeyi sağlayacak bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Ekonomi dönüşürken sorunlar çıkabilir

Türkiye’nin büyümesini üç çeyrektir sürdürmesinin önemli olduğunu, büyüme sürecinde de ekonomide dalgalanmalar, sorunlar olabildiğini belirten Bilgin, “(Faiz, döviz kuru) Bu dalgalanmalar, ileride istikrara kavuşacak şeylerdir. Esas göstergeler bunlar değil, büyüme, istihdam, büyümenin kalitesi, sürdürülebilirliği, ihracat, ihracatı karşılama oranıdır. Okumuş yazmış herkesin bakacağı göstergeler bunlardır” diye konuştu.

Türkiye’nin büyümesi ve ihracatının artışında Türk girişimcisinin dünya ile rekabet içindeki üretim becerisi olduğunu, bunun da arkasında yetenekli işgücünün alın teri bulunduğunu kaydeden Bilgin, uluslararası rekabet ortamında yakalanan büyümenin büyük başarı olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin, gelişmiş ülkeler karşısında 100 yılı aşan geri kalmışlığından kurtulmak için bir ekonomik politika ve dönüşüm içinde olduğunu belirten Bilgin, “Bu olurken sorunlar ortaya çıkacaktır. Önemli olan ortaya çıkan sorunları sosyal politikalarla çözme, daha büyük sorunlara yol açmasını önleme yanında daha iyi seviyeye getirmedir. Asgari ücret bu politikalar içinde önemli bir araçtır” dedi.

TÜRK-İŞ: Salgında gelir kayıpları oldu

Komisyonda en fazla işçi üyeye sahip olma sıfatıyla işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’in  Genel Sekreteri Ramazan Irgat da, enflasyon ve döviz kurundaki artışların etkisiyle alım gücünün büyük oranda düştüğünü, salgındaki kısa çalışma, ücretsiz izin, evden-uzaktan çalışma gibi uygulamaların gelirlerde azalmaya yol açtığını belirterek, “Asgari ücret en az ücrettir, genel bir verilebilecek ücret gibi algılanıyor. Bu yanlışı ortadan kaldırmalıyız. Asgari ücret alan kişi sayısı azalmalıdır Ülkemizin, işverenin yapması gereken budur. Bunun yolu da Anayasal hak olan örgütlenmeyi, toplu pazarlığı sağlamaktır” dedi.

Ramazan Ağar, Türkiye’nin rekabet gücünün ucuz emeğe dayandırıldığını, bunun da sürdürülemez olduğunu belirterek, “Diğer maliyetler düşürülmeden sadece emek ucuzlatılmaya çalışılıyor. Bunun sonucunda yaşayarak görüyoruz ki asgari ücretle bir aile geçinemez” diye konuştu.

Verginin kaldırılmasında işçi ve işveren mutabakatı var

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Ramazan Irgat’ın işveren tarafı ile işçi tarafının mutabakat sağladığını söylemesinin ardından söz alan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da iki dönemdir bu talebin hükümete ortak iletildiğini hatırlattı. Akansel Koç, çalışanın enflasyona ezdirilmemesi gerektiği görüşünde olduklarını belirterek, “TİSK olarak, Enflasyonu ezdirmeyecek bir artışa şimdiden evet diyoruz yeni nesil sendikacılık anlayışımızla ülkemiz ve çalışanlarımızın yanındayız, ortak fayda sağlayacak her şeye sayın bakanın önderliğinde hazırız” dedi.

Akansel Koç, asgari ücretlerdeki yüksek oranlı artışların baskı yarattığını da belirterek, “Asgari ücret bütün ücretleri etkilemektedir. Asgari ücret ile medyan ücret arası farkın hızla kapanması dengeleri bozmaktadır. Ülkemizde Kayıt dışı istihdam yüzde 30 lara ulaştı. 9 milyon kayıt dışı çalışan yıllık 150 milyar vergi ve prim kaybı demektir. Kayıtdışı çalışmanın maddi olarak ölçülemeyecek, insani boyut, iş sağlığı ve güvenliği boyutu bulunmaktadır. TİSK olarak kayıtlı çalışmanın en önemi destekçisiyiz” dedi.

Koç, TİSK olarak ilave istihdama katkı vermesi, büyüme sağlaması yönünden hükümetin mali desteğinin kritik önemde gördüklerini belirterek, taleplerini şöyle açıkladı:

“Ne yazık ki dünyada artan emtia, eneerji ve taşıma maliyeti, çip krizi sorunları yaşanıyor. Ekonominin henüz toparlanmadı, zamana ihtiyaç var. Olağanüstü durum, kayıtdışılık, istihdamın koruması için asgari ücret teşviki devam etmesi hayati önem taşıyor. Bu nedenle, ilk asgari ücret teşvikinin uygulanmaya başladığı 2016’daki gibi belirlenecek ücretin yüzde 6’sı oranında destek verilmelidir. Türkiye’nin OECD ortalamasının üstünde vergi ve prim yükleri kademeli azaltılmasını istirham ederiz” dedi.

 Merakla beklenen araştırma sonuçları yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, bakanlığın işveren ve işçilerle yürüttüğü asgari ücret anket çalışmasının özet sonuçlarını açıkladı. Bakan Bilgin’in verdiği bilgilere göre aralarında  tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapıldı.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi. işverenlerin yüzde 19.3’ü  3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 74.3’ü, asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açacağını söylerken, yüzde 25.7’si ise hayır yanıtını verdi.

İşçilerin talebi 3750-4000 arasında toplandı

Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi. Asgari ücretin 4 bin 500 lira üzerinde olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 21.8 oldu.

Ankete katılanların yüzde 61’i ailede tek çalışan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 59.7’si asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açmayacağını bildirdi. Ayrıca katılımcıların yüzde 13’ü ek iş yaptığını söyledi.

FİKRİKADİM

The ancient idea tries to provide the most accurate information to its readers in all the content it publishes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.