Ekonomik yaptırımlar çevreye zarar veriyor

20 mins read
Ekonomik yaptırımlar çevreye zarar veriyor

Ekonomik yaptırımlar çevreye zarar veriyor

ABD, ekonomik yaptırımlarının istenmeyen çevresel etkilerine değinmeden bir iklim lideri olamaz.

Ekonomik yaptırımlar çevreye zarar veriyor

Başkan Joe Biden, diğerlerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri’ni iddialı yeni bir iklim gündemine doğru hareket ettirme sözü üzerine seçildi – bu, Amerikan politika yapımının tüm alanlarında düşünce ve uygulamalarda radikal bir dönüşüm gerektirecek bir başarı.

ABD’nin iklim politikasında küresel bir lider olması ve gerçek değişimi teşvik etmesi için, bu dönüşümün iç meselelerle sınırlı olmaması ve Amerika’nın uluslararası arenadaki eylemlerinin de çevre kaygısı tarafından yönlendirilmesi bir bütündür. Bunu yapmak sadece iklim diplomasisine daha fazla katılımı değil, aynı zamanda ekonomik yaptırımlar da dahil olmak üzere Amerika’nın sert ve yumuşak dış politika araçlarının tamamen yeniden değerlendirilmesini gerektirecektir.

Soğuk Savaş sonrası dönemde ekonomik yaptırımlar ABD’nin tercih ettiği dış politika aracı haline geldi. Bu önlemler başlangıçta geleneksel savaşa etkili ve ahlaki açıdan kabul edilebilir bir alternatif olarak görülüyordu. Bununla birlikte, yaptırımların hedef alınan devletlerin nüfusları üzerinde, artan yoksulluk seviyeleri ve kişi başına GSYİH’da önemli düşüşler gibi savaşınkilerle karşılaştırılabilir etkileri olduğu tespit edilmiştir. Dahası, ekonomik yaptırımlar çevreye de zarar vererek, hedeflenen devletleri, hayatta kalma çabasında hızlandırılmış çevresel bozulma pahasına agresif ve sürdürülemez kalkınma politikaları izlemeye zorlar.

Son yıllarda, ekonomik yaptırımların istenmeyen insani sonuçları, hem akademik çevrelerde hem de politika yapıcı çevrelerde çok tartışmaya konu oldu. Bununla birlikte, insani etkileri hakkında artan farkındalığa rağmen, ABD’li politika yapıcılar, bu dış politika aracının çevre üzerindeki etkilerini sürekli olarak gözden kaçırdılar.

Çevresel bozulmanın katalizörü olarak ekonomik yaptırımlar

Ekonomik yaptırımların çevre üzerindeki etkisi, belki de en çok 40 yıldan uzun süredir kesintisiz ekonomik baskıya maruz kalan İran’da görülüyor.

Bugün İran yalnızca yoğun sosyal ve ekonomik sıkıntı değil, aynı zamanda her ikisi de, en azından kısmen ABD yaptırımlarının bir sonucu olarak giderek kötüleşen bir çevresel kriz yaşıyor.

ABD’nin ekonomik yaptırımları, İran’ın sürdürülebilir kalkınma politikaları izleme ve yıllarca verimli çevre korumaları uygulama becerisini engelledi.

İran nükleer anlaşmasının (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) 2015 yılında Obama yönetimi tarafından imzalanmasının ardından, yaptırımların kaldırılmasının İran’ın çok ihtiyaç duyulan bir bilgi, sermaye ve sermaye alışverişinde bulunmasına imkan vermesi bekleniyordu. teknoloji. Bu, ülkenin çevresel bozulmaya yol açan modası geçmiş endüstriyel ve tarımsal uygulamaları terk etmek için gerekli yetenekleri geliştirmesinin yolunu açabilirdi.

Ancak Donald Trump’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından bu tür beklentiler yavaş yavaş yanıltıcı hale geldi. 2018’de Trump yönetimi ABD’yi JCPOA’dan çekmekle kalmadı, aynı zamanda İran’a karşı “azami baskı” kampanyası başlattı.

O zamandan beri Tahran, İslam Devrimi’nin ardından 1979’da Washington tarafından ilk kez onaylandığından beri tartışmasız en sınayıcı ekonomik yaptırımlara maruz kaldı.

Trump yönetimi sürekli olarak İran’a yönelik “maksimum baskı” kampanyasının “İran halkını değil rejimi hedef aldığını” iddia etse de, yaptırımların eski haline getirilmesi ülke ekonomisinin enerji, nakliye, otomotiv gibi kritik sektörlerini hedef aldı. Sürdürülebilir kalkınma için çok önemli olan havacılık ve finans.

Trump’ın yaptırımlarının ülkenin çevresi üzerinde de etkisi oldu. Önlemlerin tetiklediği ekonomik sıkıntı, İran devletini sürdürülebilir politikalar izleme ve çevreyi kirleten endüstrilerde reform yapma konusunda daha az yetenekli ve istekli hale getirdi. Ayrıca yaptırımlar, İran’ın, Dünya Bankası’nın bir yan kuruluşu olan Küresel Çevre Fonu (GEF) gibi uluslararası finansman kuruluşlarından çevresel çabalar için hibe alma yeteneğini de engelledi.

İran’ın mevcut çevresel açmazının suçunun çoğu, İranlı politika yapıcıların yerel gözetim ve kötü yönetimine atfedilse de, yaptırımların sadece İran’da değil, komşu Irak’ta da çevre üzerinde zararlı ikincil sonuçları olduğu inkar edilemez.

Irak da ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlardan muzdarip

Washington, ülkeyi işgal edip 2003’te Saddam Hüseyin’i iktidardan uzaklaştırdıktan sonra 1990’larda Irak’a uyguladığı yaptırımların ezici bir çoğunluğunu kaldırdı. O zamandan beri ABD, görünüşe göre Irak’ın ekonomik iyileşmesini desteklemeyi amaçlayan politikalar izliyor. Bununla birlikte, komşu İran’daki ABD politikaları, Irak’ta dolaylı olarak çevresel güvensizliği ve sosyoekonomik sıkıntıyı kışkırttı.

İran-Irak sınırını çevreleyen topraklar doğal kaynaklar açısından zengindir – geniş petrol ve gaz rezervleriyle uzun zamandır ödüllendirilmiştir ve aynı zamanda tarımsal açıdan çok verimli ve değerlidir.

Son yıllarda, bu bölgedeki doğal kaynaklar her iki ülke tarafından çevreye çok az saygı gösterilerek talan edildi. En önemlisi, güney Irak ve güneybatı İran’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilen biyolojik çeşitliliğe sahip Mezopotamya Bataklıklarının önemli bölümleri, tarım veya petrol arama amacıyla araziyi geri kazanmak için kısmen kurutulmuştur. Sonuç olarak, bu eskiden saygı duyulan “medeniyetin beşiği” artık giderek ıssız ve kavrulmuş durumda.

Sınırın İran tarafında, ülkenin çevre sorunlarından büyük zarar gören Khuzestan eyaleti yer alıyor. 1970’lerden bu yana, İran’ın kurak merkez illerini sağlamayı amaçlayan agresif baraj yapımı ve nehir suyu transferleri nedeniyle, vilayetin eskiden geniş ve verimli bataklıkları ve ekilebilir araziler hızla kuruyor. Çevresel bozulmanın neden olduğu artan gıda ve su güvensizliği, Khuzestan’ın başkenti Ahvaz’da düzenli olarak hükümet karşıtı protestolarla birlikte bölgede önemli sosyal sıkıntılara da neden oldu.

Irak’ta sınırın ötesinde de çok benzer bir durum söz konusu. Ülkeye giren suyun kalitesi ve miktarı, İran’ın yukarı havzadaki faaliyetlerinden büyük ölçüde etkilendi. Düşen nehir akıntıları, ülkenin güneydoğudaki verimli bataklıklarını ve ekilebilir arazilerini kurutuyor. Önceden verimli toprakların geniş alanları hızla kuraklaşarak kırsal yoksulluğa neden oluyor ve aşırılık yanlısı gruplar için uygun bir istihdam alanı yaratıyor. Kırsal fırsatlar azaldıkça, birçoğu aşırı nüfuslu şehirlere göç ediyor ve ülkenin halihazırda başarısız olan kentsel altyapısı üzerinde artan bir baskı oluşturuyor. Güneydoğudaki Basra kentinde, su kıtlığı ve kirli içme suyu, ülkenin çökmekte olan sağlık sistemi üzerinde aşırı baskılar yaratarak 2018’de yaygın şiddetli protestoları tetikledi.

İran’a karşı onlarca yıllık ABD yaptırımları, 1980-1988 arasındaki İran-Irak savaşının mirası ve Irak’ta devam eden çatışmalar, hem İran hem de Irak’ın su kıtlığı da dahil olmak üzere halihazırda karşılaştıkları çevresel zorlukları etkili bir şekilde ele alma becerilerini engellemiştir. Demografik dönüşümler, tekrarlayan kuraklıklar ve yerel kaynakların kronik olarak kötü yönetimi ve iklim değişikliğinin etkileriyle birleşen bu faktörler bölgede ciddi çevresel bozulmaya yol açtı.

Nihayetinde İranlı politika yapıcıların çevre için herhangi bir endişe olmaksızın pervasızca kalkınmayı sürdürme kararı olmasına rağmen, ABD’nin ekonomik yaptırımlarının onları başka seçeneklerden yoksun bıraktığı söylenebilir. Uzun süren ekonomik yaptırımlar, İran’ın kaynaklara erişimini sınırlayarak, İran’ı kendi kendine yeter hale gelmenin yollarını bulmaya zorladı. Bu koşullar altında endüstriyel ve tarımsal kalkınmayı sağlamak için İranlı politika yapıcılar, ülkenin sınırlı evsel su kaynaklarını aşırı derecede genişletti ve çevreyi kritik ölçüde istikrarsızlaştırdı.

Çevreye duyarlı bir dış politikaya doğru

Şimdilik, İran’ın çevre güvenliği Amerikalı politika yapıcılar için bir öncelik olarak görünmüyor. Bununla birlikte, İran’ın çevresel mücadeleleri potansiyel olarak bölgesel ve küresel güvenlik için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bu günlerde, iklim değişikliği ile güvenlik sorunları arasındaki bağlantı, akademisyenler ve politika yapıcılar arasında büyük tartışmalara yol açıyor ve iklim değişikliği, politika alanında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve çatışma bölgelerinde, bir güvenlik “tehdit çarpanı” olarak giderek daha fazla algılanıyor. Sosyo-politik değişim, insan hareketliliği, kentleşme ve iklim değişikliğinin artık silolarda görülemeyen birbiriyle ilişkili gerçekler olduğu ortaya çıktı.

Kuraklık ve seller gibi aşırı iklim olayları, dünyanın savunmasız bölgelerinde su kaynakları yönetimini, tarımsal verimi ve kritik altyapıyı önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir. İran örneğinde olduğu gibi, çevresel zarar ile ekonomik yaptırımlar arasında doğrudan bir nedensel bağlantı bulunmamakla birlikte, yaptırımlar yerel, bölgesel ve küresel sonuçları olan çevresel bozulmayı teşvik etmede bir “katalizör” görevi görebilir.

Amerika’nın İran’a yönelik dış politikası şüphesiz ülkenin şu anda karşı karşıya olduğu sayısız çevresel, politik ve sosyal soruna katkıda bulundu, özellikle de Irak sınırına yakın bölgelerde. Kısa vadeli güç ve siyasi kazanımlar arayışı, bölgenin en önemli ekolojik kaynaklarından bazılarının sürdürülmesinde orta ve uzun vadeli çıkarların yerini aldı. Çevre artık uluslararası düzeyde artan bir şekilde paylaşılan bir sorumluluk meselesi olarak görüldüğünden, ABD dış politikasının çevresel ayak izini görmezden gelmeye devam edemez.

İleriye doğru giderken, ABD’nin dış politikasının ön saflarına çevresel kaygıları yerleştirmesi ve uluslara uyguladığı yaptırımların olası çevresel sonuçlarını incelemesi zorunludur. Bu, yeni bir politika gündemi uygulamadan önce yaptırımların potansiyel insani ve çevresel maliyetleri hakkında toplanan bilgilere daha fazla önem verilerek başarılabilir.

Aynı bakımdan İranlı politika yapıcılar, eylemlerinin çevresel sonuçlarının daha fazla farkında olmalıdır. Her ne pahasına olursa olsun kalkınmayı zorlamak yerine, ekonomik yaptırımların ve siyasi baskıların yerel çevreleri üzerindeki onarılamaz etkilerini nasıl azaltacaklarını araştırmalıdırlar.

Ayrıca, Avrupa Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı (INSTEX) gibi ABD yaptırımlarını bozmadan İran ile insani ticareti sürdürmek için halihazırda kullanılmakta olan finansal mekanizmalar, çevre teknolojileri ve teknik bilgi alışverişine de izin verecek şekilde genişletilmelidir. .

Başkan Joe Biden, Amerika’nın İran politikalarını yeniden tasarlama ve selefinin ekonomik yaptırımları cezalandırıcı şekilde kullanmasını bırakma sözü verdi. Bu sözü tutarak hem İran hem de Irak’taki ekonomik ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çevreyi de koruyabilir. Bu nedenle, Biden yönetimi İran’la temkinli bir yeniden ilişki kurmaya çalışmalı, ancak ABD’nin JCPOA’dan ayrılmasının ardından İran’ın güvenini kazanmak zor olacak. Uygun şekilde tahsis edilirse, küçük ve kademeli yaptırımlar tavizler, İran’a sosyal mekanları finanse etmek ve yerel olarak koronavirüsle mücadele etmek için gerekli sermayeyi sağlayabilir, bu da İran halkı için yaşam koşullarını iyileştirecek ve İran-Irak sınırındaki gerilimi hafifletecektir.

ABD, çevreyi dış politika kararlarında ön plana çıkarmadan iklim değişikliğine karşı küresel mücadelede liderlik konumunu geri alamaz. Biden yönetimi, İran’la ilişki kurarken daha çevre odaklı bir dış politika modeline doğru ilerleyerek İran, Irak, Orta Doğu ve daha geniş dünyanın çevre güvenliğini daha da aşındırmak yerine katkıda bulunabilir.

Barney Bartlett
Barney Bartlett
 Shirin Hakim
Shirin Hakim

Kaynak Link

FİKRİKADİM

The ancient idea tries to provide the most accurate information to its readers in all the content it publishes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.