Neden Bir Hastane Siyah Bir Hastadan Uzak Durabilir

Neden Bir Hastane Siyah Bir Hastadan Uzak Durabilir 1

The Newyork Times, Amerikan hastanelerinde yaşanan ayrımcılığın nedenlerini tartışıyor; “Neden Bir Hastane Siyah Bir Hastadan Uzak Durabilir?” sorusuyla

Neden Bir Hastane Siyah Bir Hastadan Uzak Durabilir 2

Doktorlar iyilik yapmayı sever. Para kazanmayı da severler. Teknik olarak, doktorlara ödeme konusunda “renk körüdür”. Buna rağmen eşitsizliğe katkıda bulunuyorlar. Covid-19’un ırk ve etnik azınlıklar üzerindeki orantısız etkisine değinmeyen sağlık hizmetlerini; adil hale getirmek için daha geniş çabalarla ve uyumlu olmayan ödeme modellerini düzeltme zamanı.

Araştırmalar, hastalar için daha iyi olsun ya da olmasın, doktorların kendileri için daha karlı olan prosedürleri ve tedavileri seçme olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Örneğin, kanser doktorları, bundan cömert bir şekilde kazanç sağladıkları için sıklıkla daha yüksek maliyetli kemoterapi önermektedir. Ve hastaneler, kalça ve diz protezleri ve kalp kapakçığı prosedürleri gibi yüksek kâr marjı olan ameliyat türlerini daha çok yaparlar ve psikiyatri servisleri gibi kârsız hizmetleri, hastalar için sadece az sayıda nokta bulundurarak ya da sadece tedavi sunmayarak sınırlarlar.

Bunu düzeltmek için sağlık sigortacıları tarafından en sık kullanılan yaklaşım, ödemeleri hastaneleri bu hedeflere ulaşmaya bağlayarak maliyetleri kontrol etmeye ve kaliteyi artırmaya mali olarak motive etmektir. Amaç takdire şayan ve bazı programlar dezavantajlı nüfuslara fayda sağlıyor. Örneğin, Pennsylvania Kırsal Sağlık Modeli, Medicare, Medicaid ve özel sağlık sigortacılarının, sağladıkları tüm sağlık hizmetleri için kırsal hastanelere her yıl sabit bir ödeme sağlamak için ortak bir çabadır. Sabit bir ödeme aldıkları için, hastaneler hangi hizmetlerin daha karlı olduğu konusunda daha az endişe duyabilir ve bunun yerine sağlık sonuçları kentsel meslektaşlarının gerisinde kalan kırsal nüfus için erişimi sağlamaya ve bakımı iyileştirmeye odaklanabilir.

Ancak ödemeyi maliyet ve kalite hedeflerine bağlayan programların büyük bir çoğunluğu dezavantajlı nüfuslara odaklanmadığı için, bu gruplardan hastalardan kaçınmak için hastanelere bir tür teşvik yaratırlar.

Örneğin, 1990’larda, New York Eyaleti Sağlık Bakanlığı, koroner baypas ameliyatı yapan cerrahları derecelendirmeye ve karnelerini halka açık hale getirmeye başladı. Amaç, sonuçları daha şeffaf hale getirmek ve cerrahların gelişmesine yardımcı olmaktı. Ancak bu güne kadar, girişim Siyah hastaların ameliyat olmasını zorlaştırıyor. Neden? Çünkü istatistiksel olarak, daha büyük sistemik ırkçılık sorunları nedeniyle sonuçlar genellikle Siyah hastalar için daha kötü. Yani cerrahlar puanlarını korumak için onlardan kaçınıyor.

Ya da hastaneleri aşırı hasta yatış nedeniyle cezalandıran; Hastane Yeniden Kabul Azaltma Programını düşünün. Yine, amaç doğru: Hastaneleri, hastanın hastaneden taburcu olduktan kısa bir süre sonra hastaneye geri dönecek şekilde, bir hastanın ilk hastaneye yatışında bakımını yapmamaktan caydırmak. Ancak daha kötü yaşam ve çalışma koşullarına sahip insanlar daha sık yeniden kabul edildiğinden, daha kötü durumdaki ırksal ve etnik azınlıklara hizmet eden hastaneler daha sık cezalandırıldığı görüldü.

Peki ne yapılabilir?

İlk olarak, kamu ve özel sağlık sigortacıları tarafından benimsenen tüm ödeme reformlarının açık ve ayrılmaz bir amacı, hasta sağlığı çıktılarındaki ırksal farklılıkları azaltmak olmalıdır. Ödeme, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılmasına bağlı olduğunda, bu hedefler sağlık hizmetlerinin dezavantajlı nüfus için daha iyi ve genel olarak daha adil olmasını içermelidir.

İkinci olarak, tüm ödeme reform programları, farklı etki izlemeye tabi olmalıdır. Temel olarak, bu, federal ve eyalet hükümetleri de dahil olmak üzere sigortacıların yapısal olarak dezavantajlı nüfusun sağlık hizmetlerine erişiminin ne ölçüde etkilendiğini ölçmesini ve belgelemesini gerektirir. Bu, azınlık nüfusu için sağlık hizmetlerine erişim ve kalitedeki değişiklikleri daha hızlı “algılamak” için hızlandırılmış raporlamayı ve veri toplamayı içermelidir.

Üçüncüsü, ödeme reformlarının sağlık eşitsizliklerinin ve yapısal ırkçılığın azaltılmasında ne ölçüde bir kanal veya engel olduğuna dair tam ve ayrıntılı bir resme ihtiyacımız var. Ulusal Tıp Akademisi ve Planlama ve Değerlendirme Sekreter Yardımcısı Ofisi’nin ilgili çalışmalarına dayanarak, benzer gruplar mevcut manzaranın envanterini çıkarmalı ve eylem için somut önerilerde bulunmalıdır.

“Para konuşur” ifadesi tipik olarak durumu daha iyi olanların istediklerini ve hak ettiklerini elde edebilecekleri anlamına gelir. Eşitlik odaklı ödeme reformları, paranın farklı bir şekilde konuşmasını sağlayabilir; bu, doktorların ve hastanelerin her hastanın hayatını eşit derecede kurtarmaya değer olarak görmesini sağlar.

Amol S. Navathe ve Harald Schmidt Dr.  / Navathe ve Dr. Schmidt sağlık politikası profesörleridir.

Kaynak Link

Görüşlerinizi yazın bizim için çok değerli

%d blogcu bunu beğendi: