Türk Romanı Robert P. Finn

3 mins read
Turkish Novel Robert P. Finn
Türk Romanı Robert P. Finn
Türk Romanı İlk Dönem 1872-1900 Robert P. Finn

Türkiye’de roman, Batılı örnekler ışığında ilk eserlerin kaleme alındığı Tanzimat döneminde doğmuş, Osmanlı İmparatorluğu’nun yenileşme çabaları içerisinde kendisine yer bulmuştur. New York ve Princeton üniversitelerinde Ortadoğu çalışmaları yürüten ve uzun yıllar ülkemizde çeşitli görevlerde bulunan Robert P. Finn, 1872-1900 yılları arasında yazılan romanları incelediği Türk Romanı’nda, bu ilk eserlerin başarısının yanı sıra bir döneme tanıklığını ve tarihsel işlevini irdeliyor. Şemsettin Sami, Ahmed Midhat, Emin Nihat, Samipaşazade Sezai, “Mizancı” Mehmed Murad, Recaizade Mahmud Ekrem, Nabizade Nazım ve Halid Ziya Uşaklıgil’i mercek altına alan Finn, odağına Halid Ziya’yı yerleştiriyor; onu ilk usta, Batılı anlamda ilk başarılı romancı olarak nitelerken eserlerine, başta Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu olmak üzere özel bir yer ayırıyor.

Türk Romanı, türün köklerine inme çabasının yanında bir imparatorluğun son demlerindeki yaşam kültüründen de örnekler sunan, edebiyat araştırmacılarına ve öğrencilerine perspektif katacak bir başvuru kaynağı.

Robert P. Finn Kimdir

Robert P. Finn, New York’ta dünyaya gelmiştir. New York’taki St. Johns Üniversitesini, Amerikan edebiyatı ve Avrupa tarihi dallarında derece alarak 1967 yılında bitirmiştir. Bunu izleyen iki yılı Türkiye’de Barış Gönüllüsü olarak geçmiştir.

Robert P. Finn, 1971 yılında Ortadoğu Çalışmaları konusunda New York, 1976 yılında da Princeton Üniversitesinden master dereceleri almıştır.

Yazar 1978 yılında bir yandan Princeton Üniversitesinde doktora yaparken, bir yandan da Birleşik Devletler Dış işleri Bakanlığına girmiştir.

Robert P. Finn, bakanlık görevlisi olarak istanbul, Wahington, İzmir ve Ankara’da çalışmış şimdilerde 1990 yılına kadar getirdiği Türk romanı üzerindeki çalışmalarını günümüze ulaştırmaya çalışmaktadır.

FİKRİKADİM

The ancient idea tries to provide the most accurate information to its readers in all the content it publishes.