Temmuz ayında aile yardımı ve (AGİ) asgari geçim indirimi ne kadar olacak

7 mins read

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren memur maaşları %4 oranında bir artış gerçekleşecek. 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin enflasyon oranının %4’ten fazla çıkması durumunda ise fazla çıkan kısım da maaş artış oranına ilave dilecek.

Temmuz ayında aile yardımı ve (AGİ) asgari geçim indirimi ne kadar olacak 1
1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren memur maaşları %4 oranında artacak ve 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin enflasyon oranının %4’ten fazla çıkması durumunda fazla çıkan kısım da maaş artış oranına ilave dilecek.

Bu yılın Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılbaşına göre %3,16 oranında artmış bulunuyor. Buna göre, Temmuz ayında maaşlara enflasyon farkı yansıtılabilmesi için Mayıs ve Haziran ayları enflasyon artış oranlarıyla birlikte altı aylık enflasyon oranının %4’ten fazla çıkması gerekiyor.

Mevcut veriler ile geçmiş yılların aynı aylarına ilişkin verilere bakıldığında, 2020 yılı ilk yarısına ilişkin enflasyon oranının %4’ten fazla çıkması ihtimalinin düşük olduğu değerlendirilmektedir. Enflasyon farkı olmaması halinde ise kamu görevlilerinin ücretlerine 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olarak sadece %4 artış yapılmış olacak.

Memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artışın oranı, memurların yararlandığı aile yardımı ödeneği miktarını da artıracak ancak asgari geçim indirimi miktarını etkilemeyecek.

2020 yılının ikinci yarısında aile yardımı ödeneği

Devlet memurlarına, eş ve çocuklarından dolayı her ay maaşlarıyla birlikte aile yardımı da ödenmektedir. Eş ve çocuk için ödenen aile yardımı miktarlarının artması, memurun aylık net maaşına da artış şeklinde yansıyor.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde geçerli olan aile yardımı ödeneğinin miktarı yılın ikinci yarısında artacak. Artışın miktarı, 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olacak aylık katsayısına göre netlik kazanacak.

Aylık katsayısı 1 Temmuz itibariyle “%4 + enflasyon oranının %4’ten fazla olan kısmı” kadar artacağından, enflasyon farkı olmasa bile bu yıl Temmuz ayında aile yardımının miktarı %4 oranında artmış olacak. (Enflasyon rakamlarına bağlı olarak bu oran daha yüksek olabilecek.)

2020 yılının ikinci yarısında asgari geçim indirimi

Kamu çalışanlarının aylık brüt ücretlerinden, yıllık gelir matrahı itibariyle bulundukları dilim oranında hesaplanan gelir vergisi tutarından eş/çocuk durumlarına göre haklarında geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı düşüldükten sonra kalan miktar kadar gelir vergisi kesilmektedir.

Maaştan kesilen gelir vergisinin miktarı AGİ tutarı kadar azaldığından, Asgari Geçim İndirimi aylık net maaşı artıran bir etki yaratmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununa göre, Asgarî Geçim İndirimi tutarları; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden kesilen gelir vergisinin belli oranları şeklinde belirlendiğinden, o yıl içerisinde memur maaşlarının veya asgari ücretin artmasının asgari geçim indirimi tutarlarına herhangi bir etkisi olmamaktadır.

Bu itibarla, 2020 yılının ilk altı ayında geçerli olan asgari geçim indirimi tutarları yılın ikinci yarısında da aynı şekilde uygulanacak.

Eş ve Çocuk Durumu

Aylık AGİ Miktarı (2020)*

Bekar, çocuksuz   220,73 TL

Bekar, 1 çocuklu  253,83 TL

Bekar, 2 çocuklu  286,94 TL

Bekar, 3 çocuklu  331,09 TL

Bekar, 4 çocuklu  353,16 TL

Bekar, 5 çocuklu  375,23 TL

Evli, eşi çalışıyor, çocuksuz 220,73 TL

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu  253,83 TL

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu 286,94 TL

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu 331,09 TL

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu 353,16 TL

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu 375,23 TL

Evli, eşi çalışmıyor veya emekli, çocuksuz 264,87 TL

Evli, eşi çalışmıyor veya emekli, 1 çocuklu 297,98 TL

Evli, eşi çalışmıyor veya emekli, 2 çocuklu 331,09 TL

Evli, eşi çalışmıyor veya emekli, 3 çocuklu 375,23 TL

Evli, eşi çalışmıyor veya emekli, 4 çocuklu 375,23 TL

Evli, eşi çalışmıyor veya emekli, 5 çocuklu 375,23 TL

*Asgari Geçim İndirimi 2020 yılında en az 220,73 TL ve en çok 375,23 TL olabiliyor.

FİKRİKADİM

The ancient idea tries to provide the most accurate information to its readers in all the content it publishes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.